สูตรสมุนไพรและสารเคมี
สูตรสมุนไพร
สุดยอดน้ำหมักสมุนไพรกำจัดเชื้อรา
24 พฤศจิกายน 2559
22,046
ในช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งฝนตกต่อเนื่องและบวกกับมีแดดออกตอนกลางวัน ทำให้พืชผัก ไม้ผล รวมถึงนาข้าวของเกษตรกรต้องระมัดระวังในเรื่องของเชื้อราที่มาพร้อมกับสภาพอากาศที่ร้อนชื้นอย่างนี้ ทำให้เกษตรกรต้องหาวิธีในการป้องกันและดูแลพืชผัก ไม้ผล และข้าวในนาข้าวไม่ให้เกิดเชื้อราขึ้น และเตรียมรับมือกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่คาดไม่ถึง
วันนี้ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน ได้สอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า ต้องการทราบข้อมูลใดในสภาพอากาศที่แปรปรวนเช่นนี้ และได้คำตอบเดียวกันนั่นก็คือ การป้องกันเชื้อราในไม้ผลและพืชผักนั้นเอง ทีมงานจึงได้เชิญ คุณประจวบ หุ่มขุนทด ปราชญ์เกษตร ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ดีกรีเกษตรกรดีเด่นประจำจังหวัดสระบุรี ได้มาบอกเล่าประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านช่วงรายการคลินิกเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz.

คุณประจวบ หุ่มขุนทด ปราชญ์เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า สำหรับสภาพอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรพบเจอเรื่องของเชื้อราที่มารบกวนพืชผักและไม้ผลต่างๆ เช่นเดียวกับคุณลุงประจวบที่ปลูกแก้วมังกรที่เจอเชื้อราเข้าทำลายมาต่อเนื่อง เนื่องจากแก้วมังกรจะไม่ชอบอากาศร้อนชื้นเช่นนี้ จึงได้หาวิธีการป้องกันและดูแลยับยั้งการเกิดเชื้อราในไม้ผล และพืชผัก โดยคิดค้นสูตรสุดยอดน้ำหมักสมุนไพรยับยั้งเชื้อรา (สูตรเร่งด่วน) ขึ้นมา และนำมาเผยแพร่ผ่านทางรายการ ดังนี้สำหรับสุดยอดน้ำหมักสมุนไพรยับยั้งเชื้อรา (สูตรเร่งด่วน) ที่นำมาฝากกันจะมีส่วนผสมขั้นตอนวิธีการทำและการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

++ วัสดุอุปกรณ์ ++

1. ถังหมัก ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ใบ พร้อมฝาปิด

2. เปลือกมังคุด,สารสะเดา,บอระเพ็ด, ขมิ้น รวมกัน จำนวน 5 กิโลกรัม

3. น้ำเปล่า จำนวน 10 ลิตร

4. เหล้าขาว จำนวน 1 ขวดเล็ก

5. น้ำส้มสายชู จำนวน 1 ขวดเล็ก

++ ขั้นตอน-วิธีการทำ ++

ให้นำสมุนไพรเปลือกมังคุด,สารสะเดา,บอระเพ็ด, ขมิ้นที่ได้มา สับให้ละเอียด จากนั้นจึงนำไปเทลงใส่ในถังหมัก คลุกเคล้าให้สมุนไพรเข้ากัน จากนั้นนำน้ำเปล่า เหล้าขาว และน้ำส้มสายชู ใส่ลงในถังหมักแล้วคนให้เข้ากัน เมื่อได้ที่จึงปิดฝาถังหมัก ตั้งทิ้งว้ในที่ร่มแล้วหมักอย่างน้อย 7 วัน ก็สามารถนำสุดยอดน้ำหมักสมุนไพรยับยั้งเชื้อรา (สูตรเร่งด่วน) ไปใช้งานได้เลย

++ อัตราการใช้-ประโยชน์การนำไปใช้ ++

1.การป้องกัน ::: นำสุดยอดน้ำหมักสมุนไพรยับยั้งเชื้อรา (สูตรเร่งด่วน) จำนวน 30 ซีซี ผสมกับ น้ำ 20 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นพืชผัก ไม้ผล ทุกๆ 7 วัน ก็จะสามารถยับยั้งเชื้อราได้ผล 100 %

2.เมื่อเกิดเชื้อราแล้ว :::: นำสุดยอดน้ำหมักสมุนไพรยับยั้งเชื้อรา (สูตรเร่งด่วน) จำนวน 50 ซีซี ผสมกับ น้ำ 20 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นพืชผัก ไม้ผล โดยฉีดพ่นในส่วนที่เกิดเชื้อราทุกๆ 3 วัน จะสามารถกำจัดและยับยั้งการเกิดเชื้อราได้

3.นำไปใช้ในนาข้าว ::: นำสุดยอดน้ำหมักสมุนไพรยับยั้งเชื้อรา (สูตรเร่งด่วน) จำนวน 30 ซีซี ผสมกับ น้ำ 20 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นในนาข้าว ทุกๆ 10-15 วัน ก็จะสามารถยับยั้งเชื้อราได้ โดยต้นข้าวนั้นต้องมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป จึงสามารถใช้สุดยอดน้ำหมักสมุนไพรยับยั้งเชื้อราได้

เรียบเรียงโดย : กมลภา สิงห์ไกรหาญ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี
-------------------------------------- ^ ^ --------------------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประจวบ หุ่มขุนทด. สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×