ข้าว
พันธุ์ข้าว
การเก็บรักษาพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง
15 มกราคม 2552
6,405
การเก็บพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองมีข้อดี คือ เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตเกี่ยวกับ เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรเกษตรกรที่จะเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้ใช้เองต้องคำนึงถึงการกำจัดข้าวปนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
โดยทั่วไปควรมีการตรวจและกำจัดข้าวปน ในระยะต่าง ๆ ดังนี้
1. ระยะต้นอ่อน
2. ระยะเจริญเติบโต หรือระยะแตกกอ
3. ระยะออกดอก
4. ระยะข้าวแก่

การพิจารณาจำแนกข้าวพันธุ์ปนและกำจัดจากแปลงพันธุ์ จะสังเกตจากลักษณะ การเจริญเติบโตที่แตกต่าง เช่น ทรงกอ ความสูง ขนาดใบ วันออกดอก ลักษณะเมล็ด ลักษณะรวงข้าว ลักษณะข้าวกล้อง เป็นต้น

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้รอปลูกในฤดูต่อไป เกษตรกรควรเลือกใช้ภาชนะ ที่ป้องกันความชื้นได้และมีฝาปิดมิดชิดหนาแน่น ประการสำคัญคือ การลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะเก็บรักษาให้เหลือ 12 – 14 % จะช่วยรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดี เกษตรกรที่จัดเก็บพันธุ์ข้าวไว้ในกระสอบ ควรเก็บกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ไว้ในยุ้งฉางที่มีการระบายอากาศได้ดี ไม่ควรอยู่ใกล้ที่ชื้นแฉะ เพื่อช่วยรักษาให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพดีและมีอายุการเก็บรักษายืนยาว นอกจากนี้ควรจัดทำป้ายบอกชื่อพันธุ์ข้าวไว้ให้ชัดเจนด้วย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
20-28°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×