สัตว์ปีก
ไก่พื้นเมือง(ไก่ชน)
เทคนิคการเพาะพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้ได้ลูกดก
25 ตุลาคม 2556
76,554
ปัจจุบันประชาชนนิยมรับประทานไก่พื้นเมืองกันมาก แม้ว่าประชาชนจะนิยมเลี้ยงกันอยู่ทั่วไปก็ตาม แต่ไก่พื้นเมือง ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และวิธีการเลี้ยงแบบปล่อยให้ไก่พื้นเมืองหากินเองตามธรรมชาตินั้น ยังประสบปัญหาการเลี้ยงที่ออกลูกเป็นจำนวนน้อย
จากการลงพื้นที่พบ นายเอก สีหานาม เกษตรกร ม.7 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้มีความรู้ในการขยายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ได้แนะนำคอกที่เลี้ยงไก่ให้ได้ลูกดก นั้นเกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ง่ายๆ เช่น ใต้ถุนบ้าน ใต้ยุ้งข่าว ทำเป็นการล้อมตาข่าย โดยใช้พื้นที่ประมาณ 2x3 เมตร ก่อนการเลี้ยงใช้ปูนขาวโรยให้ทั่ว เว้นไว้ 1 สัปดาห์ และรองพื้นด้วยแกลบสด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยจัดพื้นที่การเพาะเลี้ยง เน้นให้มีอากาศเทสะดวก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เอก สีหานาม. สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×