พืชผัก
พริกไทย
เทคนิคการตอนพริกไทยให้ออกรากดีและได้ต้นกล้าที่แข็งแรง
29 สิงหาคม 2555
18,494
จากการสัมภาษณ์คุณพรชัย พรหมพิมาน เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรผสมผสาน สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Famer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 14.30-15.00 น. ณ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต
คุณพรชัย พรหมพิมาน กล่าวว่า ระยะนี้มีคนสนใจในการปลูกพริกไทยมากขึ้น เพราะสามารถปลูกร่วมกับพืชอื่นๆได้ และไม่มีผลกระทบต่อพืชหลักที่ปลูกไว้ ซึ่งการปลูกพริกไทยเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง จึงมีการตอนกิ่งพริกไทยให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

++ วัสดุอุปกรณ์ ++

1.เชือกฟาง

2.ถุงพลาสติก ขนาดเล็ก 1 ใบ

3.ขุยมะพร้าว

++ การทำตุ้มตอน ++

1.นำขุยมะพร้าวผสมกับน้ำพอให้เปียก

2.ใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปาก เรียกว่า ตุ้มตอน

3.ผ่าตุ้มตอนตรงกลาง

++ วิธีการตอน ++

การเลือกกิ่งควรใช้กิ่งบนสุดของต้นพริกไทย ไม่ควรเลือกกิ่งที่แก่เพราะรากจะไม่งอก

1.เมื่อได้กิ่งที่จะตอนแล้ว ให้หักกิ่งของพริกไทย แต่ไม่ต้องหักจนขาดออกจากต้น ให้เป็นรอยหักไว้ที่ต้น

2.นำตุ้มตอนที่เตรียมไว้มาหุ้มและใช้เชือกมัดพออยู่

3.ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 45 วัน รากจะงอก และสามารถตัดไปปลูก

เรียบเรียงโดย : ศุภิดา คันธมาลย์ชาติ. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พรชัย พรหมพิมาน. เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรผสมผสาน. สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×