สัตว์ใหญ่
โคเนื้อ-โคขุน
การกำจัดเหลือบ ริ้น ไร ในคอกสัตว์ และบริเวณบ้านพักอาศัย
09 กันยายน 2556
32,189
สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัด จำเป็นต้องสร้างคอก หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ใกล้กับบริเวณบ้านพักอาศัย มักจะมีปัญหาแมลงมารบกวน เช่น เหลือบ ริ้น ไร ซึ่งนอกจากจะสร้างความรำคาญให้กับคนและสัตว์ที่เราเลี้ยงแล้ว แมลงเหล่านี้ยังดูดกินเลือดสัตว์เลี้ยง ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ ปัญหานี้เราสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก เพียงปลูกตะไคร้หอมไว้รอบๆบ้านหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และใช้น้ำตะไคร้หอมฉีดพ่นให้ทั่ว เพียงเท่านี้แมลงต่างๆก็จะไม่มารบกวนเราและสัตว์เลี้ยงอีกต่อไป
คุณประยูร กาญจนารี ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ให้สัมภาษณ์กับ เจ้าหน้าที่ farmer info ประจำสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM. 102 MHz. ว่าช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่มีแมลงชุกชุม โดยเฉพาะพื้นที่คอกสัตว์และพื้นที่ใกล้เคียงมักจะมีปัญหาแมลงมารบกวน เช่น เหลือบ ริ้น ไร ซึ่งนอกจากจะสร้างความรำคาญ ให้กับคนและสัตว์เลี้ยงแล้ว แมลงเหล่านี้ยังดูดกินเลือดสัตว์เลี้ยง ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ ปัญหานี้เราสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก เพียงปลูกตะไคร้หอมไว้รอบๆบ้านและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ จากนั้นนำตะไคร้หอมทั้งต้นมาทุบให้ละเอียด แล้วนำไปแช่น้ำทื้งไว้ 1 คืน กรองเอาเฉพาะน้ำมาฉีดพ่นลงบนตัวสัตว์ (ระวังอย่าให้เข้าตา ) และฉีดพ่นรอบๆโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หรือบริเวณบ้านพักอาศัย เป็นประจำอาทิตย์ละครั้ง ตะไคร้หอมมีสรรพคุณช่วยไล่แมลงได้เป็นอย่างดี ทำให้แมลงศัตรู เช่น เหลือบ ริ้น ไร ไม่มารบกวนสัตว์เลี้ยง และเกษตรกรผู้เลี้ยงอีกต่อไป

เรียบเรียงโดย : ทัศวรรณ สีลาสอน เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประยูร กาญจนารี. สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×