ดิน-น้ำ
การจัดการดิน
การเตรียมปุ๋ยหมักดินเพาะชำต้นกล้า
21 มกราคม 2559
12,206
การทำปุ๋ยหมักดินก่อนเพาะชำต้นกล้า เป็นวิธีการดูแลเอาใจใส่ต้นพืช หรือต้นกล้าที่เราจะนำไปปลูกในพื้นที่การทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกไม้ผลยืนต้น พืชล้มลุก ผักสวนครัวบางชนิด การทำปุ๋ยหมักรองก้นหลุมจะช่วยให้ต้นติดเร็ว รากพืชเดินดี เพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชในดิน ส่งผลทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง ผลผลิตดี สูตรดังกล่าวสามารถใช้รองก้นหลุมปลูกพืชในสภาพดินเสื่อมโทรมได้อีกด้วย การทำปุ๋ยหมักดินก่อนปลูก สามารถทำได้ ดังนี้
++ สูตร ++

1. ดินท้องนาแห้งทุบละเอียด จำนวน 5 ส่วน

2. รำละเอียด+แกลบ จำนวน 2 ส่วน

3. แกลบเผา(ถ่านแกลบ) จำนวน 2 ส่วน

4. มูลสัตว์(ขี้วัว, ขี้ไก่, ขี้หมู) จำนวน 2 ส่วน

5. จุลินทรีย์หน่อกล้วย(หัวเชื้อ) จำนวน 20 ซีซี

6. น้ำ จำนวน 10 ลิตร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สวัสดิ์ ต๊ะมา, เกษตรกรบ้านก๊อ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
22-28°C
เชียงใหม่
21-24°C
นครราชสีมา
18-27°C
ชลบุรี
22-28°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×