สัตว์ปีก
ไก่พื้นเมือง(ไก่ชน)
สูตรเลี้ยงหนอนน้ำหมักชีวภาพสำหรับเลี้ยงไก่,กบ,ปลาดุก
14 พฤศจิกายน 2556
50,685
เกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงกบ หรือ เลี้ยงปลาดุก ส่วนใหญ่จะต้องซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูปจากท้องตลาดนำมาเลี้ยงเพื่อให้เจริญเติบโตตามความต้องการ แต่หากคิดทบทวนถึงต้นทุนตั้งแต่การเริ่มต้นเลี้ยง จะพบว่ามีต้นทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นคุณผล วงค์ศรีดา ปราชญ์ชาวบ้านเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จึงได้หาทางออกเพื่อประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงด้วยวิธีการทางชีวภาพ ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายเพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรคนอื่นๆได้นำไปใช้ โดยเกษตรกรสามารถสร้างอาหารชีวภาพสำหรับเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ได้ด้วยสูตรเลี้ยงหนอนน้ำหมักชีวภาพที่มีวิธีการทำไม่ยากนัก
คุณผล กล่าวว่า หนอนน้ำหมักชีวภาพ คือหนอนแมลงวันที่เกิดจากน้ำหมักพืช ผัก ผลไม้สุกในกระบวนการหมักแบบชีวภาพ พบได้กับการหมักน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้เป็นฮอร์โมนในการฉีดพ่นบำรุงพืชผักทั่วไป ลักษณะตัวหนอนจะมีสีขาว ลำตัวกว้างประมาณ 0.5 ซม. บนลำตัวมีขนใสเล็กๆไม่มากนัก ยาวประมาณ 1-2 ซม. วิธีการหมักน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้ได้หนอนจำนวนมากๆเพื่อให้เพียงพอต่อการเลี้ยงไก่พื้นเมือง กบ หรือ ปลาดุก ให้เกษตรกรเตรียมส่วนผสมและวิธีการทำ ดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผล วงค์ศรีดา.สัมภาษณ์, 7 มิถุนายน 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×