สัตว์ปีก
ไก่พื้นเมือง(ไก่ชน)
สูตรเลี้ยงหนอนน้ำหมักชีวภาพสำหรับเลี้ยงไก่,กบ,ปลาดุก
14 พฤศจิกายน 2556
42,384
เกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงกบ หรือ เลี้ยงปลาดุก ส่วนใหญ่จะต้องซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูปจากท้องตลาดนำมาเลี้ยงเพื่อให้เจริญเติบโตตามความต้องการ แต่หากคิดทบทวนถึงต้นทุนตั้งแต่การเริ่มต้นเลี้ยง จะพบว่ามีต้นทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นคุณผล วงค์ศรีดา ปราชญ์ชาวบ้านเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จึงได้หาทางออกเพื่อประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงด้วยวิธีการทางชีวภาพ ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายเพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรคนอื่นๆได้นำไปใช้ โดยเกษตรกรสามารถสร้างอาหารชีวภาพสำหรับเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ได้ด้วยสูตรเลี้ยงหนอนน้ำหมักชีวภาพที่มีวิธีการทำไม่ยากนัก
คุณผล กล่าวว่า หนอนน้ำหมักชีวภาพ คือหนอนแมลงวันที่เกิดจากน้ำหมักพืช ผัก ผลไม้สุกในกระบวนการหมักแบบชีวภาพ พบได้กับการหมักน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้เป็นฮอร์โมนในการฉีดพ่นบำรุงพืชผักทั่วไป ลักษณะตัวหนอนจะมีสีขาว ลำตัวกว้างประมาณ 0.5 ซม. บนลำตัวมีขนใสเล็กๆไม่มากนัก ยาวประมาณ 1-2 ซม. วิธีการหมักน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้ได้หนอนจำนวนมากๆเพื่อให้เพียงพอต่อการเลี้ยงไก่พื้นเมือง กบ หรือ ปลาดุก ให้เกษตรกรเตรียมส่วนผสมและวิธีการทำ ดังนี้
วัสดุ-อุปกรณ์
- ผลไม้สุก เช่น กล้วยน้ำหว้า มะละกอ ขนุนสุกรวมๆกันหรือเท่าที่หาได้ 2 อย่างขึ้นไป 6 กิโลกรัม
- น้ำตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม
- น้ำเปล่า 20 ลิตร
- ถังหมักขนาด 30 ลิตรมีฝาปิด

วิธีการทำ
- หั่นผลไม้สุกทั้งเปลือกเป็นชิ้นเล็กๆคนคลุกเคล้ากับน้ำตาลทรายแดงในถัง เติมน้ำเปล่าลงไป 20 ลิตรคนให้เข้ากันอีกรอบ ไม่ต้องปิดฝา ตั้งถังทิ้งไว้ใต้ต้นไม้หรือในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวก 3 วัน
- หลังจากครบ 3 วันให้ปิดฝาให้สนิททิ้งไว้ 7 วัน
- หลังจากครบ 7 วันจะเริ่มมีตัวหนอนขึ้นแต่ตัวหนอนยังไม่โตเต็มที่ ให้ปิดฝาแบบหลวมๆ แง้มฝาถังนิดหน่อยให้อากาศสามารถเข้าได้ ทิ้งไว้อีก 7 วัน
- หลังจากครบอีก 7 วัน จะได้ตัวหนอนน้ำหมักตัวอ้วนๆขาวๆ สามารถนำไปเลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงเป็ด เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุกได้ ตัวหนอนจะเพิ่มปริมาณขึ้นๆทุก 2-3 วัน เกษตรกรควรเลี้ยงหนอนน้ำหมักชีวภาพไว้อย่างน้อย 2 ถังเพื่อสลับถังกันเก็บตัวหนอน ซึ่งจากปริมาณวัตถุดิบที่ใช้หมักดังกล่าวถ้าหมัก 2 ถังจะได้ตัวหนอนทุกๆวันประมาณวันละ 1-2 กิโลกรัม

ข้อแนะนำ - หนอนน้ำหมักจะเกิดขึ้นเองเรื่อยๆและอยู่ได้นานถึง 6 เดือน และเมื่อครบ 6 เดือนให้เติมเพิ่มผลไม้สุกลงไปในถัง 1 กิโลกรัม น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัมและน้ำเปล่าอีกประมาณ 5 ลิตร คนให้เข้ากันปิดฝาถังหลวมๆทิ้งไว้จะช่วยยืดอายุการผลิตตัวหนอนได้นานอีก 6 เดือน
วิธีการนำตัวหนอนน้ำหมักชีวภาพไปใช้

- หากเกษตรกรต้องการนำไปเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือเลี้ยงเป็ด ให้นำตัวหนอนสดๆ 1 ส่วน ผสมกับรำอ่อน 1 ส่วน สามารถนำไปเลี้ยงเป็นอาหารมื้อหลักได้เลย
- หากเกษตรกรต้องการนำไปเลี้ยงปลาดุก สามารถนำไปเลี้ยงแบบสดๆโดยไม่ต้องผสมอะไร ให้นำไปหว่านในบ่อเลี้ยงปลาดุกทุกๆเช้า-เย็นได้เลย แต่สามารถเลี้ยงได้เฉพาะปลาดุกที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
- หากเกษตรกรต้องการนำไปเลี้ยงกบ สามารถนำไปเลี้ยงแบบสดๆได้โดยไม่ต้องผสมอะไร ทุกๆเช้า-เย็น แต่สามารถเลี้ยงได้เฉพาะกบที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
คุณผล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายแห่งนี้ เลี้ยงเป็ดและไก่ประมาณ 100 กว่าตัว นอกจากนั้นยังมีปลาดุกและกบอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งที่นี่เลี้ยงหนอนน้ำหมักไว้เพียงแค่ 3 ถังตามปริมาณวัตถุดิบที่ใช้หมักดังกล่าว สามารถเลี้ยงเป็ด,ไก่,ปลาดุก,กบ ได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องซื้ออาหารสำเร็จรูปจากท้องตลาดมาใช้

ประโยชน์ของหนอนน้ำหมักชีวภาพยังมีประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์เนื่องจากหนอนชนิดนี้มีโปรตีนสูง เป็นหนอนที่เกิดจากการหมักจุลินทรีย์ ช่วยให้สัตว์ที่เลี้ยงมีภูมิคุ้มกันโรค มีระบบขับถ่ายที่ดี เจริญเติบโตเร็ว หากนำไปเลี้ยงปลาดุกยังจะช่วยให้น้ำในบ่อปลาดุกไม่เสียง่าย ปลาดุกโตเร็วมีสุขภาพดีอีกด้วย

นอกจากนั้นประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือประโยชน์โดยตรงของน้ำหมักชีวภาพดังกล่าว ซึ่งเมื่อหมักครบ 1 เดือน เกษตรกรสามารถนำน้ำหมักไปใช้เป็นฮอร์โมนสำหรับเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักได้ ช่วยให้ผักสวนครัวสวยงามต้นอวบใช้ปรับปรุงบำรุงดินได้ โดยใช้ 4 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบและลำต้น หรือรดลงดิน 10 วันต่อครั้ง และน้ำหมักชีวภาพยังสามารถนำไปใช้เทราดในห้องน้ำ ซักโครก เพื่อดับกลิ่นในห้องน้ำได้อย่างดีอีกด้วย

เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผล วงค์ศรีดา.สัมภาษณ์, 7 มิถุนายน 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×