พืชเศรษฐกิจ
ยางพารา
เทคนิคบำรุงรักษาหน้ายางป้องกันปัญหาหน้ายางตาย
10 สิงหาคม 2555
5,192
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสนใจในการปลูกยางพารา กรีดยางพารามากขึ้น เพราะยางมีราคาค่อนข้างแพง แต่ในการกรีดยางนั้นก็มักจะพบกับปัญหาอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือการกรีดยางกินหน้ายาง นำพาไปสู่การเกิดโรคกับยางพาราหากไม่มีการรักษาได้ทัน ซึ่งคุณรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปัถวี หมู่2 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ก็ได้คิดค้นจนพบว่าเราสามารถรักษาหน้ายางด้วยน้ำหมักชีวภาพมะเฟืองได้ จึงนำมาเผยแพร่ผ่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 106.25 MHz. ที่ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อแก่เกษตรกรท่านอื่นๆที่มีความสนใจ
เทคนิคการบำรุงรักษาหน้ายางป้องกันปัญหาหน้ายางตาย:

++ วัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในในการบำรุงรักษาหน้ายาง ++

1.ขวดน้ำอัดลมพลาสติกขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 ใบ

2.หลอดดูดน้ำอัดลม จำนวน 1 อัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัด จ.จันทบุรี

รัฐไท พงษ์ศักดิ์. สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×