ข้าว
วงจรข้าว
น้ำหมักฮอร์โมนสูตรไนโตรเจนเร่งการแตกกอข้าวทดแทนปุ๋ยเคมี
13 มิถุนายน 2555
9,151
การทำนาอินทรีย์ ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเกษตรกร สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการผลิต รวมไปถึงการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้ทดแทนสารเคมีต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน เกษตรกรสามารถผลิตเองได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่น
การเอาใจใส่ดูแลในทุกขั้นตอนของการผลิตข้าว เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว รวมไปถึงการบำรุงข้าวให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถผลิตสารชีวภาพไว้ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ และในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ภายหลังจากการหว่านข้าวหรือปักดำเป็นช่วงที่เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องบำรุงต้นข้าวให้สมบูรณ์แข็งแรง นายช่วย สาสุข เกษตรกรเครือข่ายสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552 จ.ร้อยเอ็ด ปราชญ์ชาวนาในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ให้ข้อมูลผ่านรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดอุบลราชธานี FM.102.75 MHz. ช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ว่า สำหรับเกษตรกรที่ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากพืชผัก(น้ำหมักฮอร์โมนแม่) และ น้ำหมักจากผลไม้สุก(น้ำหมักฮอร์โมนพ่อ) อยู่แล้ว สามารถนำเอาน้ำหมักทั้ง 2 ชนิด มาผสมกันตามอัตราส่วนที่เหมาะสมจะได้น้ำหมักฮอร์โมนสูตรไนโตรเจน นำไปฉีดพ่นในนาข้าว ช่วยให้ข้าวใบเขียว เร่งการแตกกอข้าวได้ดี ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรง นายช่วย สาสุข จึงแนะนำวิธีการผสมน้ำหมักสูตรดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ช่วย สาสุข. สัมภาษณ์ , 4 มิถุนายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×