พืชผัก
การจัดการพืชผัก
การใช้ปิโตเลียมเจลดักจับแมลงในแปลงผัก
05 ตุลาคม 2555
5,023
คุณธนวัฒน์ กล่อมเกลี้ยง กล่าวว่า การกำจัดศัตรูพืชในสวนผัก สวนผลไม้ โดยทั่ว ๆ ไป จะใช้กับดักกาวเหนียว
เพื่อนำไปใช้ดักจับแมลงศัตรูพืชในสวนผัก สวนไม้ผล ซึ่งได้ผลดีและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกือบ 100%
โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืช พวกเพลี้ยไฟ ที่ทำความเสียหายให้กับพืช พืชจำพวกพริกขี้หนู พืชตระกูลแตง ทำให้เกิดโรคใบหงิก โรคใบด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส หรือไม้ผลต่างๆ เช่น เงาะ ทุเรียน ทำให้ดอกแห้งและร่วง โดยเฉพาะมังคุด
จะทำให้ผิวมังคุดลาย จำหน่ายไม่ได้ราคา ต่างประเทศไม่ให้นำเข้าผลผลิต แต่เนื่องจากกาวเหนียวไม่ค่อยมีจำหน่ายในท้องตลาด เกษตรกรจึงไม่ค่อยนิยมใช้ และหันมาใช้สารเคมีแทน เพื่อกำจัดศัตรูพืช จึงได้ทำการทดลองใช้สารอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกาวเหนียว คือ การนำปิโตเลียมเจลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกาวเหนียว ซึ่งมีความเหนียว ลื่นและหาซื้อได้ง่ายมีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปราคาถูก มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ มาใช้กับการปลูกพริกขี้หนูซึ่งเพลี้ยไฟมักระบาดมาก ทำให้ยอดหงิก มีโรค ชะงักการเจริญเติบโต ต้องตัดทำลายทิ้งเท่านั้น
เมื่อใช้วาสลีน แล้วปรากฎว่า พริกขี้หนูไม่เป็นโรคยอดหงิก เจริญเติบโตดี ไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงตลอดอายุการปลูก ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ
++ วัสดุ-อุปกรณ์ ++

1. ปิโตเลียมเจลซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป

2. วัสดุที่มีสีเหลือง อาทิเช่น ถุงพลาสติกสีเหลือง กระป๋องสีเหลือง ฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง แกลลอนน้ำมันสีเหลือง

3. ไม้สำหรับปักวัสดุสีเหลืองที่เลือกนำมาใช้
++ การเตรียมกับดัก ++

1. นำปิโตเลียมเจล มาทาบนวัสดุเหลือใช้สีเหลืองตามที่กล่าวข้างต้น โดยทาให้หนาพอประมาณ

2. นำไปผูกหรือปักตามลักษณะของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ ไว้บนเสาไม้ให้สูงกว่ายอดผักอย่างน้อย 20 เซนติเมตรโดยเน้นบริเวณรอบนอกแปลงผักเป็นหลัก ส่วนภายในแปลงให้ใช้น้อย ๆ เพื่อล่อแมลงให้ออกนอกแปลงผักมาติดกับดักวาสลีน สำหรับสวนไม้ผล ปักให้สูงจากระดับผิวดินประมาณ 2 เมตร บริเวณที่ว่างภายในสวน

คุณธนวัฒน์ กล่อมเกลี้ยง กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรควรจะดูว่าวาสลีนที่อุปกรณ์เริ่มจะหมดไป หรือมีแมลงศัตรูพืชมาเกาะติดอยู่เยอะแล้ว ก็ควรจะนำอุปกรณ์นั้นมาทำความสะอาดและใช้วาสลีนทาซ้ำอีก และนำติดไว้ที่เดิม เนื่องจากตามธรรมชาติแมลงศัตรูพืชเมื่อเห็นสีเหลืองจะบินเข้าหาและจะไปติดกาวในที่สุด จากการทดลองนี้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัวในอำเภอเวียงสระจะไม่ประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดในพืชผักสวนครัวเลย หรือ ถ้ามีก็น้อยมาก ถ้าเกษตรกรท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรปรึกษาได้ที่ 089-7114960เรียบเรียงโดย : นงพงา ไกรวิลาศ. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร.
-------------------------- ^ ^ ----------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
ธนวัฒน์ กล่อมเกลี้ยง. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ. สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-28°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×