เห็ด
เห็ดหอม
กระตุ้นดอกเห็ดหอมด้วยระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์
07 มกราคม 2556
2,686
เห็ดหอมแม้จะเป็นพืชที่ทำรายได้ที่สวยงามได้มากก็จริง หากแต่ความสมบูรณ์ของดอกเห็ดจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเห็ดมีสภาพแวดล้อมหรืออุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งข้อจำกัดนี้ คุณวิชัย ชาวนา เกษตรกรบ้านหนองบง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย มีเทคนิคการให้น้ำเพื่อกระตุ้นให้เห็ดหอมออกดอกมากขึ้นมาฝากเกษตรกรผู้เพาะเห็ดหอม ซึ่งได้ถ่ายทอดผ่านการสัมภาษณ์ในการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ famer info ขอนแก่น FM 97.50 MHz ถึงเคล็ดลับการให้น้ำเห็ดหอมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกดอกดี มีดังนี้
++การติดตั้งระบบสปิงเกอร์ ++

ให้ติดตั้งการให้น้ำแบบสปิงเกอร์ ในระยะห่างที่ 4 - 5 เมตร / จุด การเลือกหัวสปิงเกอร์ให้เลือกหัวสปิงเกอร์ปรับระดับการให้น้ำแบบกระจายและเป็นฝอยมากที่สุด

++ •การเตรียมก้อนเห็ดเพื่อกระตุ้นการออกดอก/การกรีดเปิดดอก ++

ให้กรีดด้านข้างของก้อนเห็ดที่ความยาว 1 - 2 นิ้ว ตรงกลางถุง กรีดตามแนวตั้ง ด้านละ 1 รอย กรีดอีกด้านเหมือนกัน ตัดปากถุงก้อนเห็ดให้ขนาดพอดีกับหน้าก้อนเห็ด

++ ระบบการให้น้ำเพื่อกระตุ้นการเกิดดอกเห็ดหอม ++

ให้น้ำในแบบสปิงเกอร์ เปิดให้แรงและกระจายเป็นละออง มากที่สุด ให้น้ำ 1 ชั่วโมง เว้น 2 ชั่วโมง ตลอด 2 วัน จากนั้น วันที่ 3 และ 4 ให้คว่ำหน้าก้อนเห็ดลงและให้น้ำแบบเดิม คือ ให้ 1 ชั่วโมง เว้น 2 ชั่วโมง และวันที่ 5 หยุดการให้น้ำ จะเห็นว่าเห็ดเริ่มมีการออกดอก เป็นตุ่มเล็กออกมา ซึ่งการเก็บดอกในรุ่นแรกเสร็จแล้ว ให้น้ำแบบปกติ เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิชัย ชาวนา. สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×