ข้าว
วงจรข้าว
การป้องกันหนูกัดข้าวและเพลี้ยไฟในข้าวอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
11 มิถุนายน 2555
2,487
ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสม และได้อยู่ในทำเนียบครูติดแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 114 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ใช้พื้นที่ในการทำกาเรกษตรทั้งหมด 34 ไร่ นอกจากนี้ยังเช่าพื้นที่ทำนาอีกประมาณ 100 ไร่ เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในบริเวณนั้น ผู้ใหญ่บุญชูจะมีการวางแผนในการทำงาน โดยมีหน้าที่ที่ต้องไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆที่สนใจ และการทำไร่ทำสวน อีกส่วนหนึ่งคือดูแลลูกบ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ แต่ผู้ใหญ่บุญชูก็ทำหน้าที่ทุกอย่างได้เป็นอย่างดี และในโอกาสที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายสมัยก็มีการชักชวนให้เกษตรกรหรือลูกบ้านหันมาทำการเกษตรโดยทำปุ๋ยหมักใช้เอง ทำน้ำหมักใช้เองเพื่อใช้ในนาข้าวของตนเอง เพื่อที่จะได้ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายลง จึงเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆก่อน จึงประสบความสำเร็จมาจนปัจจุบันนี้ .. ทีม Farmer Info ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ได้ร่วมพูดคุยกับผู้ใหญ่บุญชู ปารมี ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2555 ในช่วงเวลา13.00-15.00 น. รายการ Happy Farmer *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ดำเนินรายการโดย กมลภา สิงห์ไกรหาญ และ อุษา กุลาราช โดยขอความรู้กับผู้ใหญ่บุญชู ปารมี ในเรื่องการป้องกันหนูมารบกวนหลังจากที่ข้าวอายุ 1 เดือนขึ้นไป ดังนี้
การป้องกันหนูกัดข้าวและพลี้ยไฟในข้าวอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

ส่วนผสมของสูตร (สามารถใช้ได้กับนาข้าวจำนวน 5 ไร่)
1.ทรายหยาบ จำนวน 50 กิโลกรัม
2.น้ำมันเบนซิน จำนวน 2 ลิตร (อย่าเกินกว่านี้เพราะจะทำให้ต้นข้าวเหลืองได้)
3.ยาจุดกันยุง จำนวน 3-4 ขด(บดให้ละเอียด)

วิธีการทำ
นำทราบหยาบและยาจุดกันยุงคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำน้ำมันเบนซินจำนวน 2 ลิตร เทผสมคนให้ทั่วแล้วสามารถนำไปหว่านในนาข้าวได้เลย โดยวิธีการหว่านนั้นจะต้องหว่านห่างๆ เหมือนการหว่านปุ๋ย โดย 1 สูตรนั้นสามารถหว่านในนาข้าวจำนวน 5 ไร่ จะสามารถช่วยในการป้องกันหนูที่จะเข้ามากัดทำลายต้นข้าวได้ และสามารถป้องกันทั้งเพลี้ยประโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยไฟได้เป็นอย่างดี

อัตราการใช้
การหว่านนั้นต้องหวานห่างๆ โดย 1 สูตร จำนวน 50 กิโลกรัม หว่านนาข้าวได้ 5 ไร่ โดยสามารถหว่านได้ตั้งแต่ข้าวอายุ 1 เดือนขึ้นไป โดยใช้สูตรนี้กับนาข้าวทุกสายพันธุ์ โดยไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆ

ข้อควรระวัง
สำหรับส่วนผสมของน้ำมันเบนซินนั้น ต้องใช้จำนวน 2 ลิตรเท่านั้น เพราะถ้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดจะทำให้ต้นข้าวเหลืองได้นั้นเอง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล : บุญชู ปารมี. ผู้ใหญ่บ้าน. สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555.
เรียบเรียงโดย : นางสาวอุษา กุลาราช เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×