สัตว์ปีก
เป็ดไข่
เทคนิคการทำให้ไข่เป็ดแดงด้วยปูแสม
30 สิงหาคม 2556
2,272
ปัจจุบันราคาไข่เป็ดสูงขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงเป็ดไข่เป็นอาชีพเสริมกันเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาของการเลี้ยงที่จะทำให้ราคาไข่ไม่ดีนั่นก็คือ ไข่เป็ดที่ได้แดงไม่ดีดังนั้นเกษตรกรจึงควรมีความรู้ที่มากกว่าการเลี้ยงโดยทั่วๆไปแบบตามมีตามเกิด ดังนั้นคุณสนิท ชูเวช ผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงเป็ดไข่มานาน จึงได้แนะนำเทคนิคการทำให้ไข่เป็ดแดงด้วยปูแสม มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ ผ่านทาง สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อจะได้นำไปใช้ต่อไป
เทคนิคการทำให้ไข่เป็ดแดงด้วยปูแสม

ในการเลี้ยงเป็ดไข่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการทำให้ไข่เป็ดที่ได้มีคุณภาพ ดังนั้นการเลี้ยงการดูแลจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต ซึ่งไข่เป็ดที่มีราคาจะต้องมีขนาดใหญ่และไข่แดงดี ซึ่งการทำให้ไข่แดงดีนั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งในวิธีที่ทำให้ไข่เป็ดแดงดีนั่นก็คือ การให้เป็ดไข่กินปูแสม ซึ่งมีวิธีการดังนี้
- นำปูแสมมาทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด 2 น้ำ เพื่อป้องกันเชื้อโรค
- จากนั้นนำมาสับให้ละเอียด แล้วจึงนำมาให้เป็ดกิน วันละ 2 มื้อ ในช่วงเช้าและเย็น ทุกวัน ก็จะทำให้ไข่เป็ดที่ได้แดงดี มีราคาสูงกว่าปกติ

***หมายเหตุ : ปูแสมที่จะนำมาให้เป็ดไข่กินได้นั้นต้องสดและไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือยาใดๆ เท่านั้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สนิท ชูเวช. สัมภาษณ์, 1 กรกฏาคม 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×