ไม้ประดับ
เยอบีรา
การขยายพันธุ์เยอบีรา
26 กรกฏาคม 2555
17,624
คุณสุนันทา แซ่เตียว ก็เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่มีความรักและชอบในการปลูกเยอบีร่า ไม่ใช่แค่เพียงการปลูกเพื่อจำหน่ายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการปลูกเพื่อความสวยงามและความชอบส่วนตัว รายได้จากการขยายพันธุ์ดอกเยอบีร่านี้เริ่มต้นมาจาก พี่สุนันทาซื้อพันธุ์ของเยอบีร่ามาจากกรุงเทพมหานคร (ด้วยความชอบส่วนตัว) โดยเลือกซื้อดอกที่มีสีสันแปลกตา และแตกต่างจากที่มีอยู่ที่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ฮอนแลนด์ นานวันเข้าก็พบว่าดอกเยอบีร่าที่ปลูกไว้มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีเพื่อนบ้านและนักเดินทางแวะเวียนมาสอบถามอยู่บ่อยครั้ง และซื้อดอกเยอบีร่าของตนอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสนใจในการขยายพันธุ์เยอบีร่าเพื่อจำหน่ายและเป็นรายได้ให้กับครอบครัว ดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งวิธีการขยายพันธุ์ดอกเยอบีร่า มีวิธีการดังนี้
การเตรียมดินและการปลูก :

1.นำหน้าดิน 3 ส่วน + ปุ๋ยคอก 1 ส่วน + ขุยมะพร้าว 1 ส่วน

2.ทำการผสมให้เข้ากันแล้วตากทิ้งไว้ 3 วัน

3.จากนั้นนำดินมาใส่ในถุงหรือกระถางที่เตรียมไว้

4.นำต้นเยอบีร่ามาปลูกในดินที่เตรียมไว้แล้วกดที่โคนต้นให้แน่น

5.ทำการรดน้ำพอชุ่ม


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุนันทา แซ่เตียว ม.2 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×