เห็ด
เห็ดฟาง
การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนโดยใช้ทะลายปาล์มน้ำมันเก่า
26 กรกฏาคม 2555
26,124
ชุมชนบ้านศิริพัฒนา เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในตำบลพัฒนา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีสภาพพื้นที่ราบ ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าจะทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง และอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงวัวนม ชุมชนบ้านศิริพัฒนา เป็นชุมชนที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี ออกไปค่อนข้างไกล ทำให้ชุมชนดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพได้ตลอดทั้งปี แต่ส่วนใหญ่พืชที่ปลูกจะเป็นพืชไร่ ที่มีอายุการปลูกในช่วงฤดูฝน ทำให้ชุมชนดังกล่าว ดูเขียวขจีไปด้วยผลผลิตทางการเกษตร นอกจากพืชไร่ ที่ประชากรในชุมชนให้ความนิยมกันแล้ว การเลี้ยงวัวนมยังถือเป็นอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งของคนในชุมชน มีการเลี้ยงกันเกือบทุกบ้าน ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักที่สามารสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ทุกวันอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
คุณจันทร์ ธงศรี เกษตรกรจากชุมชนบ้านศิริพัฒนา ตำบลพัฒนา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้มีการนำวัสดุเหลือใช้การเพาะเห็ดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำวัสดุเพาะที่เหลือใช้ไปใช้ในพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เป็นปุ๋ยต่ออ้อย และข้าวโพด ซึ่งก็ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม เรียกว่าเป็นเกษตรกรผู้ที่ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด นอกจากนั้นก็ยังได้คิดค้นวิธีการเพิ่มผลผลิตดอกเห็ด โดยการนำเศษเห็ดที่ตัดทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

คุณจันทร์ เกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟาง ได้ทำการเพาะมาแล้วกว่า 3 ปี จากเมื่อก่อนเคยทำสวน ทำไร่ แต่เนื่องด้วยมีปัญหาในส่วนของสุขภาพ จึงได้หยุดสักพักหนึ่ง จากนั้นก็ได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางเพื่อสร้างรายได้เสริม โดยเริ่มแรกได้ทำการเพาะแค่ 1 โรงเรือน ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 โรงเรือน จากเมื่อก่อนได้ทำโรงเรือนกับไม้กระถิน แต่ก็ใช้ได้แค่ปีเดียว ต่อมาก็ทดลองหันมาใช้ไม้ยูคาลิปตัส ก็ใช้ได้แค่ปีเดียวอีกเหมือนกัน คุณลุงจันทร์ก็เลยจัดทำโรงเรือนใหม่โดยลงทุนใช้เหล็กทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่สูง แต่ก็คุ้มค่าเพราะใช้ได้นาน และเป็นการลงทุนครั้งเดียว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จันทร์ ธงศรี. หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×