ข้าว
วงจรข้าว
เทคนิคการปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้า
20 เมษายน 2560
6,927
ปัจจุบันอาชีพชาวนาได้กลับมาเป็นที่นิยมของพี่น้องเกษตรกรชาวนากันอีกครั้ง หลังราคาข้าวสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรทำนากันมากขึ้นและในแต่ละปีทำกันหลายครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือปัญหาของการทำนามากขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นกรมการข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะ เป็นหน่วยงานที่เข้ามาพัฒนาพันธุ์ข้าว การป้องกันแก้ปัญหาศัตรูข้าว รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเกษตรกรชาวนาทำนาแบบลดต้นทุน แต่ได้ผลผลิตสูง ดังนั้น กรมการข้าวซึ่งเข้ามาทำงานร่วมกับทางงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี จึงได้ส่งคุณสุมลรัตน์ ชูเวช นักวิชาการเกษตร ลงให้คำแนะนำเทคนิคการปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้า ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
การปลูกข้าวในเขตนาชลประทานเป็นการทำนาอย่างต่อเนื่อง ปีละ 3 ครั้ง หรือ 2 ปี 5 ครั้ง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาข้าววัชพืช ปัจจุบันพบระบาดมากกว่า 20 ล้านไร่ และยังเพิ่มการระบาดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การป้องกันกำจัดค่อนข้างยาก เกษตรกรส่วนหนึ่งหันมาปักดำด้วยเครื่องปักดำ และแรงงานคน ซึ่งต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง คือประมาณ 1200-1500 บาท/ไร่ การทำนาด้วยวิธีการโยนกล้า จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถควบคุมและป้องกันข้าววัชพืชได้ผลดีและต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวแบบต่างๆ
การปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้าสามารถลดปัญหาข้าววัชพืชทั่วไปได้เป็นอย่างดี และประหยัดเมล็ดพันธุ์ลงได้ 80-85 % การทำนาโยนกล้าใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 3-5 กก./ไร่ เท่านั้น แรงงานที่ใช้ในการโยนกล้า 1 คน ใน 1 วัน สามารถโยนกล้าได้ 3-5 ไร่ แต่การปักดำด้วยคนใน 1 วันพื้นที่ 1 ไร่จะใช้แรงงาน 3-5 คน
จะเห็นได้ว่าการโยนกล้าเป็นทางเลือกที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ความสนใจจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่หากขาดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการโยน อาจทำให้ข้าวที่ได้มีคุณภาพลดลง ดังนั้นการให้ความสำคัญในการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการโยนข้าวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เรามองข้ามไม่ได้ ซึ่งกรมการข้าวและงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี มองเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงเน้นในเรื่องการให้ข้อมูลและสอนเกษตรกรผู้สนใจทุกช่องทางแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุมลรัตน์ ชูเวช. นักวิชาการเกษตร. งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×