ข้าว
วงจรข้าว
เทคนิคการปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้า
20 เมษายน 2560
7,543
ปัจจุบันอาชีพชาวนาได้กลับมาเป็นที่นิยมของพี่น้องเกษตรกรชาวนากันอีกครั้ง หลังราคาข้าวสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรทำนากันมากขึ้นและในแต่ละปีทำกันหลายครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือปัญหาของการทำนามากขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นกรมการข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะ เป็นหน่วยงานที่เข้ามาพัฒนาพันธุ์ข้าว การป้องกันแก้ปัญหาศัตรูข้าว รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเกษตรกรชาวนาทำนาแบบลดต้นทุน แต่ได้ผลผลิตสูง ดังนั้น กรมการข้าวซึ่งเข้ามาทำงานร่วมกับทางงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี จึงได้ส่งคุณสุมลรัตน์ ชูเวช นักวิชาการเกษตร ลงให้คำแนะนำเทคนิคการปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้า ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
การปลูกข้าวในเขตนาชลประทานเป็นการทำนาอย่างต่อเนื่อง ปีละ 3 ครั้ง หรือ 2 ปี 5 ครั้ง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาข้าววัชพืช ปัจจุบันพบระบาดมากกว่า 20 ล้านไร่ และยังเพิ่มการระบาดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การป้องกันกำจัดค่อนข้างยาก เกษตรกรส่วนหนึ่งหันมาปักดำด้วยเครื่องปักดำ และแรงงานคน ซึ่งต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง คือประมาณ 1200-1500 บาท/ไร่ การทำนาด้วยวิธีการโยนกล้า จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถควบคุมและป้องกันข้าววัชพืชได้ผลดีและต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวแบบต่างๆ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุมลรัตน์ ชูเวช. นักวิชาการเกษตร. งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×