ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทแร่ธาตุ
04 กรกฏาคม 2556
6,060
วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทแร่ธาตุ ได้แก่ เปลือกหอยป่น กระดูกป่น และเกลือแกง
เปลือกหอยป่น (Oyster shell meal)

ใช้เป็นแหล่งในการให้ธาตุแคลเซียมแต่เพียงอย่างเดียว มีระดับแคลเซี่ยมประมาณ 38-40 เปอร์เซ็นต์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทแร่ธาตุ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/nutrition_1.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×