ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทแร่ธาตุ
04 กรกฏาคม 2556
5,191
วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทแร่ธาตุ ได้แก่ เปลือกหอยป่น กระดูกป่น และเกลือแกง
เปลือกหอยป่น (Oyster shell meal)

ใช้เป็นแหล่งในการให้ธาตุแคลเซียมแต่เพียงอย่างเดียว มีระดับแคลเซี่ยมประมาณ 38-40 เปอร์เซ็นต์
กระดูกป่น (Bone meal)

ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต ใช้เป็นแหล่งในการให้ทั้งธาตุแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัส โดยให้แคลเซี่ยม ประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ และฟอสฟอรัส ประมาณ 12-18 เปอร์เซ็นต์ โดยทั่วไปแล้ว วัตถุดิบประเภทนี้จะมีราคาแพงกว่าพวกที่ให้แร่ธาตุแคลเซี่ยมเพียงอย่างเดียว ดังนั้นควรพิจารณาใช้เพื่อเป็นแหล่งการให้ธาตุฟอสฟอรัส ให้เพียงพอกับความต้องการของสุกรและสัตว์ปีกก่อน และเลือกใช้เปลือกหอยป่น หินปูน หรือหินฝุ่นเพื่อเป็นแหล่งให้แร่ธาตุแคลเซี่ยมเสริมแก่สัตว์
เกลือแกง (Salt)

เป็นแหล่งในการให้ธาตุโซเดียมและคลอไรด์ โดยทั่วไปจะเสริมในสูตรอาหารประมาณ 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าในสูตรอาหารนั้นมีปลาป่นผสมอยู่ด้วยในระดับสูง จะต้องลดระดับเกลือลงมา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทแร่ธาตุ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/nutrition_1.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×