สมุนไพร
มะนาว
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์และการทำนอกฤดู
24 กรกฏาคม 2555
23,124
มะนาวเป็นพืชที่ได้รับความนิยม และเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง เนื่องจากชาวไทยนิยมบริโภคมะนาว มายาวนาน จนกระทั่งปัจจุบัน มะนาว ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้มะนาวใช้ประกอบทั้งอาหารคาวหวาน หรือแม้แต่น้ำมะนาว ดื่มแก้กระหายคลายร้อน นอกจากประเทศไทยแล้ว ตลาดต่างประเทศก็ต้องการมะนาวอยู่มากเช่นกัน แต่ด้วยข้อจำกัดทางการผลิตทำให้มะนาว ขาดตลาดในบางช่วง ทำให้ผลผลิตราคาสูงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด หากเกษตรกรท่านไหนอยากจะทดลองปลูกมะนาว เพื่อบังคับออกนอกฤดู ลองทำตามวิธีของ พันโทจรัญ หนูเนียม เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในวงท่อซิเมนต์ โดยใช้พื้นที่ ที่ใช้ในการปลูกมะนาวมีประมาณ 20 ไร่ สร้างรายได้อย่างงดงาม
ลักษณะพื้นที่ที่เหมาะต่อการปลูกมะนาว ในวงบ่อซ๊เมนต์ :

ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ เพราะสามารถบังคับให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาลได้ เนื่องจากสามารถให้ปุ๋ยและน้ำได้ในปริมาณจำกัด

1. การเตรียมวงบ่อซีเมนต์

ใช้บ่อซีเมนต์ขนาด 80-100 ซม. สูง 50 ซม. วางบนฝาบ่อขนาดเดียวกัน (ราคาบ่อและฝาชุดละ 300 บาท) โดยไม่ต้องเชื่อมติดเพื่อการระบายน้ำ ไม่ควรให้มีช่องว่างที่ใหญ่เกิน เพราะอาจทำให้ดินไหลออกมาเพื่อรดน้ำนาน ๆ ควรวางวงบ่อบริเวณที่แสงแดดส่องได้ทั่วถึง (พื้นที่ 1 ไร่ปลูกมะนาวได้ 120-130 บ่อ)

2.การเตรียมดินปลูก

ควรเลือกหน้าดินที่มีอินทรียวัตถุเพียงพอ ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 2:1 หรือส่วนผสมของดินร่วน : ปุ๋ยหมัก 3:2 หรือดินร่วน : ปุ๋ยคอก 3:1 และอาจปรับสภาพดินด้วยปูนโดโลไมท์ ปริมาณพอสมควร คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ดินที่ผสมแล้วลงในวงบ่อให้เต็มแล้วพูนดินเป็นรูปหลังเต่า

3.การเลือกกิ่งพันธุ์

- ครั้งแรกที่ปลูก ได้นำกิ่งมาจากต่างจังหวัด ครั้งต่อไปมีการเพาะชำกิ่งเอง

- ควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่

- เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ทนโรคเพื่อป้องกันโรคแคงเกอร์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พันโทจรัญ หนูเนียม ม.7 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×