ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
กากวุ้นเส้นหรือโปรตีนถั่วเขียว
02 กรกฏาคม 2556
3,455
คุณสมบัติ
กากวุ้นเส้นหรือโปรตีนถั่วเขียว เป็นเศษเหลือที่เป็นผลพลอยได้จากการทำวุ้นเส้น โดยการแยกส่วนแป้งหรือเนื้อเมล็ดถั่วเขียวออกไปทำวุ้นเส้น ส่วนที่เหลือจะเป็นพวกสารละลายโปรตีน เศษแป้งบางส่วน รวมทั้งเนื้อและเศษแป้งติดเปลือก หลังจากนั้นนำสารละลายไปตกตะกอน ซึ่งมีวิธีทำ 2 แบบ คือตกตะกอนด้วยการหมักผ่านท่อน้ำร้อน และตกตะกอนด้วยกรด ซึ่งจะได้กากวุ้นเส้นหลายชนิด แล้วแต่วิธีการทำ ดังนี้
1. ชนิดตกตะกอนโดยใช้กรด (โดยทั่วไปใช้กรด acetic) ส่วนของโปรตีนที่ตกตะกอน แยกออกมาทำให้แห้ง ได้เป็นโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้น ส่วนนี้มีโปรตีนสูงถึง 68 - 72% ลักษณะเป็นเกล็ดหรือผงสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีกลิ่นเหม็น ราคาแพงกว่าชนิดตกตะกอนโดยการหมัก คุณสมบัติดีใกล้เคียงกับกากถั่วเหลือง
2. ชนิดที่ตกตะกอนโดยการหมัก โดยการปั๊มสารละลายดังกล่าวผ่านท่อที่มีความร้อนสูง โปรตีนในน้ำจะตกตะกอน ทำการกรองแยกตะกอนออกมา ทำให้แห้งแล้วบด จะได้เป็นก้อนเล็กๆ มีสีเขียวออกดำหรือน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นค่อนข้างเหม็น
3. ตะกอน หรือกากวุ้นเส้นส่วนที่เป็นตะกอนโปรตีนปนกับเนื้อแป้ง และเปลือกติดมาบางส่วน มีโปรตีนประมาณ 36% ในสภาพแห้ง
4. ตะกอนหยาบส่วนที่เป็นเปลือก มีเนื้อแป้งปนเล็กน้อย จะมีโปรตีนประมาณ 18-21%

ข้อจำกัด
- กากวุ้นเส้นชนิดตกตะกอนด้วยการหมัก มีกลิ่นเหม็น ถ้าใช้ในระดับสูง อาหารผสมจะมีกลิ่นเหม็นสัตว์ไม่ชอบ
- กากวุ้นเส้นชนิดที่มีส่วนเปลือกมาก มีเยื่อใยสูงไม่เหมาะจะนำไปใช้เลี้ยงสุกรเล็ก แต่ในสัตว์กระเพาะรวมสามารถใช้ได้

ข้อแนะนำการใช้
- โปรตีนถั่วเขียวเข้มข้น ที่มีโปรตีนสูง 68-72% มีสัดส่วนกรดอมิโนใกล้เคียงกับกากถั่วเหลือง จึงใช้ทดแทนกากถั่วเหลืองได้สูงถึง 75%
- กากถั่วเขียวชนิดที่มีโปรตีนประมาณ 18-21% สามารถใช้เลี้ยงสุกรรุ่น - ขุน โดยใช้ทดแทนรำละเอียดได้ทั้งหมด หรือใช้ในระดับ 25-30% ในสูตรอาหาร
- ในสัตว์กระเพาะรวม สามารถใช้กากถั่วเขียว (ชนิดที่มีโปรตีน 18-21%) ได้สูงถึง 20% ในสูตรอาหารข้น โดยอาจใช้ร่วมกับยูเรีย หรือร่วมกับใบกระถิน เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร

ส่วนประกอบทางเคมี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กากวุ้นเส้นหรือโปรตีนถั่วเขียว.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/nutrition.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×