ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
สาระน่ารู้จากสัตว์
กรมประมงแนะวิธีเลี้ยงปลาในช่วงฤดูฝน...
06 มิถุนายน 2556
1,948
ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรชาวประมงมักจะประสบปัญหามากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา ทำให้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีปัจจัยของธรรมชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนที่ตกลงมา สภาพอากาศที่มืดครึ้ม หรือสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่างและความขุ่น ของน้ำอย่างรวดเร็วหลังฝนตก ส่งผลให้ปลาหรือลูกพันธุ์ปลาที่ปล่อยใหม่ ประสบกับปัญหาปลาช็อคน้ำ ป่วยและตายเป็นประจำ นอกจากนี้ ภาวะที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนอันเนื่องจากอิทธิพลของฝน ทำให้ปลาอาจมีการติดเชื้อ ซึ่งที่ตรวจพบเจอได้บ่อย เช่น แบคทีเรีย ปรสิตภายนอก และในบางพื้นที่มีการตรวจพบเชื้อไวรัส และเชื้อราน้ำ
ดังนั้นเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นขอแนะนำให้เกษตรกรเตรียมการป้องกัน ดังนี้ 1. เมื่ออากาศมืดครึ้มยาวนาน 2-3 วัน หรือหลังฝนหยุดตก ควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อคลุกเคล้าน้ำฝนกับน้ำในบ่อให้เข้ากัน ป้องกันการแบ่งชั้นน้ำ 2. เมื่อฝนตกหนักทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลง ปลาจะลดการกินอาหาร ดังนั้น ควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลง หรืองดอาหารในวันที่ฝนตกหนัก 3. ควรโรยปูนขาวรอบคันบ่อ ประมาณ 30-50 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 1 ไร่ เมื่อฝนตกจะช่วยปรับ pH น้ำได้ดีขึ้น 4. สาดเกลือแกงลงในบ่อ หลังฝนตก ประมาณ 60-100 กิโลกรัมต่อไร่ จะช่วยลดพิษของแอมโมเนีย และช่วยรักษาสมดุลภายในร่างกายของปลา 5. หากจำเป็นต้องเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรปล่อยในอัตราที่หนาแน่นน้อยกว่าปกติ 6. เมื่อปลาแสดงอาการผิดปกติ อาจจะผสมยาในอาหารให้ปลากิน แต่ควรปฏิบัติตามฉลาก ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หรือปรึกษา ศูนย์วิจัยหรือสำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้าน ในช่วงฤดูฝนปีที่ผ่านมา พบว่ามีเหตุการณ์ปลาตายหลายครั้งในหลายพื้นที่ เช่น ที่ลำน้ำวัง เหนือเขื่อนยาง จังหวัดลำปาง หรือที่บึงหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ปลาที่ตายนั้นสาเหตุหลักเกิดจาก สภาพอากาศ ที่ร้อนจัดหลายวันประกอบกับมีฝนตกลงมาทำให้น้ำแบ่งชั้นระหว่างน้ำร้อนและเย็น ปลาจึงปรับตัวไม่ทัน มีอาการช็อคน้ำ บางครั้งหลังจากฝนตกหนักทางต้นแม่น้ำทำให้น้ำในแม่น้ำมีความขุ่นจากตะกอนดินมาก ตะกอนดินจะไปจับที่เหงือกปลา ทำให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย ดังเช่นที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานี กรมประมงจึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา เตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศ โดยให้ดูแลปลาที่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยหรือสำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้านท่าน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง

แหล่งที่มาของข้อมูล : "กรมประมงแนะวิธีเลี้ยงปลาในช่วงฤดูฝน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.fisheries.go.th/secretary/pr_old/news_detail.php?news_id=461
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×