พืชผัก
พริกขี้หนู
การปลูกพริกจินดาปลอดสารพิษ ให้มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง
22 ตุลาคม 2555
11,094
นางกฤติยา กริดเชิด เกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้านหนองโพธิ์ ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการปลูกพริกจินดาปลอดสารพิษ ให้มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง ตรงตามความต้องการของตลาดและเพื่อสุขภาพผู้ปลูกและผู้บริโภคได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 13.45 น. เรื่องการปลูกพริกจินดาปลอดสารพิษ ให้มีคุณภาพดี
ผลผลิตสูง ไว้ดังนี้
การเตรียมดิน :

การเตรียมแปลงดินปลูก ให้ทำการไถตากดินทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน จากนั้นใช้ปุ๋ยคอกวัวโรยไว้ให้ทั่วพื้นที่ แล้วทำการไถกลบ จากนั้นเมื่อฝนตกก็ทำการไถแปรดินไว้ ส่วนการเตรียมดินปลูกในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝน ต้องเลือกพื้นที่
ที่สามารถระบายน้ำได้ดี

การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการเพาะกล้า :

ก่อนเพาะกล้า ควรนำเมล็ดพันธุ์แช่น้ำไว้ 1 คืน แล้วใช้ผ้าขาวบางห่อเมล็ดเก็บไว้ในที่ชุ่มชื้น 2-3 วัน จึงนำไปเพาะในแปลงหรือกระบะเพาะต่อไป เมื่อต้นกล้าพริกอายุ 30 วัน หรือมีใบจริงประมาณ 5 ใบ ให้ย้ายกล้าพริกลงแปลงปลูกที่เตรียมไว้โดยใช้ระยะการปลูก ดังนี้

การปลูก :

ระยะการปลูกพริก ระหว่างแถวห่างกัน 70 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น 50 เซนติเมตร แล้วทำการวางระยะลงปลูกได้เลย แต่ละจุดให้นำไม้เสียบลง 1 หลุมต่อกล้าพริก 3 ต้น

การดูแล :

การให้น้ำ พริกเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอในช่วงแรกของการเจริญเติบโต ซึ่งดินควรมีความชุ่มชื้นพอดีอย่าให้เปียกหรือแฉะเกินไป เพราะจะทำให้ต้นพริกเหี่ยวตายได้ ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตควรลดการให้น้ำ เพื่อพริกจะได้มีคุณภาพที่ดี ผลผลิตงาม และสีของผลก็จะสวยส่วนกรณีดินแห้งเกินไป และไม่อาจให้น้ำได้ก็ควรใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ฟางข้าว เปลือกถั่ว เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น

การใส่ปุ๋ย : พริกเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวผลค่อนข้างยาวนาน ปุ๋ยที่ใช้ควรเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ควรใส่ในอัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเป็นการช่วยเสริมการเจริญเติบโตของพริก นอกจากนี้ควรฉีดพ่นน้ำหมักทางใบในแปลงพริกบ้าง เพื่อป้องกันแมลง หนอน และเพลี้ย โดยใช้สูตรน้ำหมักป้องกันศัตรูพริก คือ ใช้ใบสะเดา 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ำ 1 ลิตรแล้วทำการขยี้ใบสะเดา และแช่ทิ้งไว้ 1 คืน ก็สามารถนำไปใช้ได้ โดยกรองเอาน้ำหมักสะเดาในอัตราการ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นแปลงพริก ในช่วงเวลาเย็น

การเก็บเกี่ยว :

พริกจะออกดอกหลังจากย้ายปลูกแล้วประมาณ 60-70 วัน และจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลสุกได้เมื่อพริกมีอายุประมาณ
90-100 วัน ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกทุก ๆ 5-7 วันหรือเดือนละ 5-6 รุ่นถ้ามีการบำรุงรักษาดีและให้น้ำอย่างเพียงพอ

เรียบเรียงโดย : ศันสนีย์ โมขุนทด เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา
---------------------------------------- ^ ^ --------------------------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
กฤติยา กริดเชิด. สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×