ไม้ผล
ทุเรียน
รักษาโรคราใบติดของทุเรียนด้วยขมิ้น
23 เมษายน 2556
13,497
โรคราใบติดเป็นอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ซึ่งพบการระบาดมากในช่วงฤดูฝนหรือหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนเสร็จแล้ว โดยโรคนี้มีลักษณะอาการบนใบที่พบจะมีรอยคล้ายถูกน้ำร้อนลวก รูปร่างแผลและส่วนที่เกิดอาการของโรคไม่แน่นอน อาจเริ่มที่ปลายใบ กลางใบ หรือโคนใบ แล้วลุกลามจนเป็นทั้งใบ และจะสังเกตเห็นเส้นใยสีขาวนวลแผ่ปกคลุมคล้ายใยแมงมุมแผ่ไปตามผิวใบ ใบที่ถูกทำลายจะร่วงหล่นไปในที่สุด มีการติดต่อแบบสัมผัส อย่างเช่น ถ้าใบที่เป็นโรคไปสัมผัสกับใบที่ปกติ ใบปกตินั้นก็จะเป็นโรคราใบติดได้เช่นกัน
จากโรคและปัญหาดังกล่าวที่พบค่อนข้างบ่อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตทุเรียนรวมถึงผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่สำคัญของประเทศ กำนันอรัญ เวชกรรม เกษตรกรผู้ทำสวนผลไม้ในพื้นที่ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จึงได้คิดค้นและทดลองวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาป้องกันและแก้ไขปัญหาของโรคราใบติดที่เกิดขึ้น จนค้นพบเทคนิควิธีการป้องกันและรักษาโรคราใบติด โดยการใช้ขมิ้นชันหรือขมิ้นอ้อยและปูนแดง (ปูนกินหมาก) ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถป้องกันและรักษาโรคได้เป็นอย่างดี กำนันอรัญ จึงได้นำวิธีการดังกล่าวมาเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี ในช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ในสวนเกษตรของตนเอง ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อรัญ เวชกรรม. เกษตรกรตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×