พืชผัก
พริกขี้หนู
ระวังโรคกุ้งแห้งพริก ในช่วงฤดูฝน
20 มิถุนายน 2555
2,778
เกษตรอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกหมั่นสังเกตและสำรวจเมล็ดพริก ภายในพื้นที่ของตนเองให้ดี เนื่องจากช่วงนี้พริกที่ปลูกเริ่มจะติดผลเสี่ยงต่อการเป็นโรคกุ้งแห้งได้
คุณกิตติ วัฒนกสิการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.นครราชสีมา เตือนเกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพริกในช่วงฤดูฝน

"ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนพริกที่ปลูกเริ่มออกดอกแล้วจะเริ่มติดผลผลิต ในระยะนี้จะเสี่ยงกับการเกิดโรคกุ้งแห้ง ซึ่งโรคกุ้งแห้งนี้ก็คือเชื้อราชนิดหนึ่งที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนชื้น ส่งผลให้มีการระบาดของเชื้อราในพืช จึงทำให้เกิดโรคกุ้งแห้งโดยเฉพาะพริกจะไวต่อการเกิดเชื้อรา และเมื่อเกิดเชื้อราที่ผลของพริกแล้วจะทำให้มีจุดด่างและเน่ายุบเมื่อผลพริกแก่เป็นสีแดงแล้ว ผลพริกที่แห้งนั้นจะงอเข้าเหมือนกุ้งแห้ง เกษตรกรจึงได้เรียกโรคนี้ว่า โรคกุ้งแห้ง โรคดังกล่าวนี้มักจะเกิดและพบบ่อยมากในช่วงฤดูฝนหรือในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน จึงทำให้ความชื้นในอากาศมีมากเกินไป เป็นสาเหตุให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี"

เมื่อเกษตรกรพบปัญหานี้ ควรเก็บผลพริกที่มีรอยด่างยุบเน่า ไปทำลายทิ้งให้ห่างจากแปลงในระยะ 50 เมตร โดยการเผาทำลาย ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นทำการกำจัดจำพวกวัชพืชอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 7 วัน เพื่อให้แปลงของพืชไม่เป็นที่สะสมของโรคและแมลงต่างๆ ที่จะเข้ามารบกวน เมื่อทำได้อย่างนี้แล้วจะส่งผลให้ต้นพริกไม่เกิดโรคกุ้งแห้ง ตรงกันข้ามจะทำให้ต้นพริกแข็งแรงเจริญงอกงามได้ดี

ในส่วนของการแก้ปัญหาเมื่อเกิดโรคกุ้งแห้งขึ้นอีกวิธี คือ การใช้สารไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นป้องกัน โดยการนำหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา มาผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร หรือจะใช้หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 100 ลิตร เพื่อความเข้มข้น ในกรณีพบการระบาดมากของเจ้าโรคกุ้งแห้ง ซึ่งการฉีดพ่นนั้น เกษตรกรควรฉีดพ่นในช่วงที่พริกติดผล ในทุกสัปดาห์ โดยการฉีดพ่น 3-4 วันต่อสัปดาห์ ในช่วงที่อากาศไม่ร้อนจัด ให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นจะได้ผลผลิตดีมาก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.นครรราชสีมา ยังได้แนะนำเกษตรกรผู้ปลูกพริกควรหมั่นดูแลแปลงผักของตนเองในช่วงฤดูฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีออกสู่ท้องตลาด และตรงตามความต้องการของตลาด

รายงานโดย: พรชัย พิมขุนทด เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กิตติ วัฒนกสิการ. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×