ไม้ผล
ขนุน
เทคนิคการปลูกขนุนให้ได้เนื้อเหลือง รสชาติดี ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด
23 กรกฏาคม 2555
89,013
ขนุน เป็นผลไม้ยืนต้นที่มีผู้นิยมปลูกทั่วทุกภาคในประเทศไทย ผลของขนุนสามารถนำมารับประทานได้ทั้งผลดิบ และ ผลสุก เมื่อขนุนสุกจะมีสีเหลืองสดใส หอม หวาน กรอบ เป็นที่นิยมของใครหลายๆคน ขนุนมีหลายพันธุ์ บางพันธุ์มีรสหวานรับประทานได้ บางพันธุ์รสจืดไม่นิยมรับประทาน พันธุ์ขนุนที่ปลูกในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์ตาบ๊วย เนื้อของผลขนุนเมื่อสุกจะออกเหลือง ผลใหญ่ เนื้อหนา พันธุ์ฟ้าถล่ม ขนุนจะมีผลขนาดใหญ่มาก ค่อนข้างกลม เนื้อสีเหลืองทอง พันธุ์ทองสุดใจ ขนุนจะมีผลใหญ่ ยาว เนื้อสีเหลือง พันธุ์จำปากรอบ ขนุนจะมีผลขนาดกลาง เนื้อสีเหลืองอ่อน หวานอมเปรี้ยว สำหรับเมล็ดขนุนสามารถนำมาต้ม เพื่อรับประทานได้อีกด้วย
สำหรับการปลูกต้นขนุนให้ได้ผลดี และมีรสชาติอร่อย ควรจะมีการคำนวณทั้งพื้นที่ และจำนวนต้นขนุนที่เหมาะสมจึงจะได้ผลิตที่ดีและมีคุณภาพ เหมือนคุณยงยุทธ วงษ์จิราษฏร์ เกษตรกรผู้ปลูกขนุน ในจังหวัดระยอง ที่ปลูกต้นขนุนมานานกว่า 20 ปี มีเทคนิคในการปลูกและดูแลตันขนุนมาฝากดังนี้

1.ถ้าพื้นที่ในการปลูกระยะ 6 X 8 เมตร ก็ให้เอา 6 คูณด้วย 8 ได้ 48 ไปหารพื้นที่ 1 ไร่ ก็จะได้ 1,600 ตารางเมตร ก็จะสามารถปลูกต้นขนุนได้ 33 ต้น

2.ถ้าพื้นที่ในการปลูกระยะ 8 X 8 เมตร ก็ให้เอา 8 คูณด้วย 8 ได้ 64 ไปหารพื้นที่ 1 ไร่ ก็จะได้ 1,600 ตารางเมตร ก็จะสามารถปลูกต้นขนุนได้ 25 ต้น ซึ่งพื้นที่ในการปลูกระยะนี้จะนิยมใช้กันมาก

3.การใส่ปุ๋ยให้ใส่ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์

4.การใส่ปุ๋ยคอก ควรให้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ เพราะถ้าใช้ปุ๋ยขี้หมู เนื้อของผลขนุนจะไม่เหลือง ไม่หวาน เท่าที่ควร การใส่ปุ๋ยขี้ไก่ ให้ใส่ 10 ถุง ต่อต้น ต่อปี การใส่ปุ๋ยขี้ไก่นั้นควรนำถุงปุ๋ยขี้ไก่ไปวางไว้ที่โคนต้นขนุน ไม่ต้องเท เพราะหากเทออก ตอนที่เรารดน้ำต้นขนุน หรือน้ำฝนที่ตกลงมา ก็จะพัดพาปุ๋ยขี้ไก่ไปที่อื่นได้ ควรที่จะวางไว้ทั้งถุงเปิดปากถุงเล็กน้อย หลังจากนั้นรากของต้นขนุนก็จะชอนไชหากินที่ถุงเอง

5.สำหรับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นั้น ควรใช้สูตร 13 – 13 – 21 ให้ใส่ต้นละ 1 กิโลกรัม ต่อครั้ง ส่วนการดูแลนั้นควรต้องเอาใจใส่ โดนเฉพาะเรื่องน้ำ ควรให้น้ำเป็นประจำ เพราะถ้าต้นขนุนขาดน้ำอาจทำให้ต้นขนุนโทรม ผลผลิตอาจจะไม่ดี

6.ส่วนวิธีการไว้ผลบนต้น ควรที่จะไว้ผลที่โคนกิ่งใหญ่ ไม่ควรไว้ผลที่ปลายกิ่งเล็ก เพราะน้ำหนักขนุนมาก กิ่งอาจจะฉีกขาดได้ง่าย และก็ไม่ควรไว้ผลที่โคนต้นด้วย เพราะอาหารที่ส่งมาจากใบอาจจะช้า ทำให้ผลของขนุนไม่สมบูรณ

เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย

--------- ^ ^ ---------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ยงยุทธ วงษ์จิราษฏร์. สัมภาษณ์, 7 มิถุนายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×