เห็ด
เห็ดแครง
การเพาะเห็ดแครงร่วมกับการเลี้ยงด้วงสาคู
06 กรกฏาคม 2555
4,375
หากใครเลี้ยงด้วงสาคูด้วยกะละมังอาจนึกสงสัยว่าเห็ดแครงกับด้วงสาคูมาเกี่ยวข้องกันอย่างไร แต่หากเลี้ยงด้วงสาคูด้วยท่อนลานแล้วละก็จะทราบดีว่า
เมื่อตัดท่อนลานมาวางแล้วใส่พ่อแม่พันธ์ด้วงลงไป (แมลงหวัง) กว่าจะได้ตัวด้วงเพื่อจำหน่ายใช้ระยะเวลาเกือบ 1 เดือน ซึ่งในระหว่างนี้ หากท่อนลานได้รับฝน หรือมีการรดน้ำอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ จะมีเห็ดแครงผุดขึ้นมาตามท่อนลานให้เกษตรกรได้เก็บเพื่อนำไปจำหน่าย โดยเก็บ 3-4 วัน/ครั้ง ซึ่งเห็ดแครงตามธรรมชาตินับว่าหาได้ไม่ง่ายนัก และมีเฉพาะช่วงฤดูฝน บางฤดูเท่านั้น ราคาปัจจุบันสูงถึงกิโลกรัมละ 200 – 250 บาท เห็ดแครงจึงถือเป็นผลพลอยได้จาดการเลี้ยงด้วงสาคูและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างงาม

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ธเนตร สุขสุด. สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×