สัตว์ปีก
ไก่พื้นเมือง(ไก่ชน)
วัคซีนไก่ในช่วงอากาศเปลี่ยน
14 มีนาคม 2556
5,588
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อย วันหนึ่งมี 3 ฤดู อาจทำให้ไก่ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้มีผลกระทบ เกิดโรคต่างๆได้ง่าย ถ้าไม่มีการป้องกันด้วยวัคซีนและการดูแลที่ถูกวิธี ถ้าหากเกษตรกรปฏิบัติได้ก็จะสามารถลดอัตราการตายของไก่ที่เลี้ยงไว้ได้แน่นอนวันนี้เราจึงนำเอา วิธีการดูแลไก่พันธุ์พื้นเมืองด้วยการฉีดวัคซีนไก่ในช่วงอากาศเปลี่ยน ที่คุณวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ FARMER INFO จ.เชียงราย กล่าวว่าหลังจากที่ฟักไข่ออกมาเป็นลูกเจี๊ยบแล้วจะต้องให้วัคซีนตามตารางวัคซีนดังต่อไปนี้
วัคซีนไก่ในช่วงอากาศเปลี่ยน
1. ไก่อายุ 5-7 วัน จะต้องให้วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ โดยวิธีการหยอดตา/จมูก
2. ไก่อายุ 7-10 วัน จะต้องให้วัคซีน นิวคาสเซิลเชื้อเป็นสเตรน ลาโซต้า โดยวิธีการหยอดตา/จมูก ละลายน้ำ,สเปรย์/พ่นละอองก็ได้
3. ไก่อายุ 14 วัน จะต้องให้วัคซีน กัมโปโรเชื้อเป็นสเตรน ซี ยู วัน เอ็ม โดยการละลายน้ำให้ไก่กิน
4. ไก่อายุ 14-21 วัน จะต้องให้วัคซีน หลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ โดยวิธีการหยอดตา/จมูก
5. ไก่อายุ 3 สัปดาห์ จะต้องให้วัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเป็นสเตรน ลาโซต้า โดยวิธีการหยอดตา/จมูก ละลายน้ำ,สเปรย์/พ่นละอองก็ได้
6. ไก่อายุ 5 สัปดาห์ จะต้องให้วัคซีน อหิวาต์เป็ด-ไก่ โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง และให้วัคซีน กัมโปโรเชื้อเป็นสเตรน ซี ยู วัน เอ็ม โดยการละลายน้ำให้ไก่กิน และวัคซีนฝีดาษไก่ โดยการแทงด้วยเข็มหยดยาใต้ปีก
7. ไก่อายุ 8 สัปดาห์ จะต้องให้วัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเป็นสเตรน ลาโซต้า โดยวิธีการหยอดตา/จมูก ละลายน้ำ,สเปรย์/พ่นละอองก็ได้
8. ไก่อายุ 16 สัปดาห์ จะต้องให้วัคซีน นิวคาสเซิลเชื้อเป็นสเตรน ลาโซต้า โดยวิธีการหยอดตา/จมูก ละลายน้ำ,สเปรย์/พ่นละอองก็ได้และวัคซีน นิวคาสเซิลเชื้อตาย สเตรน ลาโซต้า โดยวิธีการฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง
9. ไก่อายุ 18 สัปดาห์ จะต้องให้วัคซีนกัมโปโรเชื้อตาย สเตรน ซี ยู วัน เอ็ม โดยวิธีการฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง
10. หลังจากนั้นทุก 6- 8 สัปดาห์ จะต้องให้วัคซีน นิวคาสเซิลเชื้อเป็นสเตรน ลาโซต้า โดยวิธีการหยอดตา/จมูก ละลายน้ำ,สเปรย์/พ่นละอองก็ได้ , ให้วัคซีน นิวคาสเซิลเชื้อตาย สเตรน ลาโซต้า โดยวิธีการฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง และให้วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ โดยวิธีการหยอดตา/จมูก
11. ทุกๆ 12 สัปดาห์ ต้องให้วัคซีน อหิวาต์เป็ด-ไก่ โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง

**วัคซีนแบบที่ต้องผสมกับน้ำยาละลาย เมื่อผสมแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง ระหว่างนั้นต้องเก็บไว้ในกระติกน้ำแข็ง
**ให้วัคซีนตามคำแนะนำของปศุสัตว์เท่านั้น หลังจากให้วัคซีนแก่สัตว์ที่กำลังจะส่งโรงฆ่า ควรเว้นช่วงเวลาตามคำแนะนำของวัคซีนแต่ละชนิด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิทยา จินตนาวัฒน์. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ์,4 มีนาคม 2556.
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×