ไม้ป่า
กฤษณา
การโค่นล้มไม้กฤษณา
04 ตุลาคม 2555
2,752
ไม้กฤษณาเป็นไม้ที่พบมากในจังหวัดตราด บริเวณป่าเขาที่มีความชื้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ ที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายเขา ทำให้พบไม้กฤษณาในธรรมชาติเป็นจำนวนมาก และมีการนำกล้าไม้กฤษณาจากป่ามาเพาะโดยชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่า จนกระทั่งมีการทดลองปลูกในพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ พบว่าไม้กฤษณาเมื่อมีอายุได้ประมาณ 5-10 ปี มีโอกาสโค่นล้มได้ง่ายส่วนหนึ่งเกิดจากขั้นตอนในการเลือกต้นกล้าพันธุ์สำหรับนำมาเพาะปลูกลงแปลงที่มีขนาดใหญ่ คือ มีอายุมากกว่า 1 ปี ระบบรากของกล้าไม้กฤษณาจะคดงอ เมื่อนำไปปลูกจะโค่นล้มได้เมื่อมีลมแรงๆ ส่วนหนึ่งอาจตายหรือได้รับความเสียหาย ผลผลิตที่ได้ลดลง เกษตรผู้ปลูกไม้กฤษณาจึงลงทุนซื้อไม้ค้ำยันซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง
คุณลุงเกรียงศักดิ์ สัมมา เกษตรกรผู้ปลูกไม้กฤษณา ต.ทุ่งนนทรี อ.บ่อไร่ จ.ตราด ได้แนะนำเทคนิคลดปัญหาการโค่นของไม้กฤษณาผ่านรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร FM 106.25 MHz.จังหวัดจันทบุรี ถึงภูมิปัญาท้องถิ่นเทคนิคลดปัญหาการโค่นของไม้กฤษณา ซึ่งประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ลดต้นทุนในการดูแลไม้กฤษณา และลดการโค่นล้มของไม้กฤษณาได้ โดยมีเทคนิควิธีการปลูกไม้กฤษณาเพื่อลดการโคน ดังนี้

++ การเลือกกล้าไม้กฤษณาที่สมบูรณ์ โดยระยะปลูกที่เหมาะสม ++

- ระยะปลูก 2*3เมตร พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 260 ต้น

- ระยะปลูก 2*2เมตร พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 400 ต้น

++ การปลูกไม้กฤษณาเพื่อลดการโค่นล้ม ++

1. เลือกพันธุ์ต้นกล้าที่พร้อมจะปลูก

2. กรีดก้นถุงก่อนปลูก

3. ปลูกเลียนแบบธรรมชาติโดยปลูกแบบกะลาคว่ำ คือ ปลูกต้นกล้าลงในหลุมเพียงครึ่งเดียว เพื่อให้รากหากินอาหารได้ หากปลูกแบบกะลาหงาย คือปลูกแบบลงลึก จะทำให้รากหากินอาหารไม่ได้และแทงกลับขึ้นด้านบน เมื่อเจริญเติบโตขึ้น จะทำให้โค่นล้มง่าย

เรียบเรียงโดย : นภาพร วันทะมาศ. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.จันทบุรี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
- เกรียงศักดิ์ สัมมา.เกษตรกรผู้ปลูกไม้กฤษณา.สัมภาษณ์,30พฤษภาคม 2555.
- สาโรจน์ ถันจันทร์.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ.เกษตรอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด.สัมภาษณ์,30พฤษภาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×