พืชไร่
ถั่วลิสง
โรคโคนเน่าขาด (Seedling blight, crown rot)
18 กันยายน 2551
3,501
โรคโคนเน่าขาดจัดเป็นโรคที่สำคัญมากโรคหนึ่งของถั่วลิสง อาจทำความเสียหายได้ถึง 50 % ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะรุนแรงมากขึ้นทุก ๆ ปี หากมีการปลูกถั่วลิสงซ้ำในพื้นที่เดิม
อาการของโรคโคนเน่าขาด โคนต้นเหนือพื้นดินจะถูกทำลายเป็นแผลเน่าสีน้ำตาลแต่ระยะแรกจะมีลักษณะช้ำน้ำ ต่อมาแผลจะแห้งมีสีน้ำตาลเข้มเมื่อใช้มือดึงลำต้นจะขาดจากส่วนราก

เชื้อสาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Aspergillus niger Van Tiegh
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและทรงพล สุโพธิ์."ถั่วลิสง"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/peanut/crown.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×