พืชไร่
ถั่วลิสง
โรคลำต้นเน่าหรือโคนเน่าขาวถั่วลิสง (Stem rot)
18 กันยายน 2551
5,914
โรคลำต้นเน่าเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีความสำคัญ พบทั่วไปทุกแหล่งที่มีการเพาะปลูกถั่วลิสง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เชื้อราสามารถเข้าทำลายพืชได้ทุกส่วนทั้งลำต้น ราก เข็ม ฝัก และเมล็ด และทำลายพืชได้ทุกระยะการเจริญเติบโต คือตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงเก็บเกี่ยว
โรคลำต้นเน่าหรือโคนเน่าขาว(โคนต้นมีแผลสีน้ำตาลอ่อน เนื้อเยื่อบริเวณแผลจะยุบตัวลง ในระยะที่พืชเริ่มเหี่ยว จะพบเส้นใยของเชื้อราสีขาว ตามส่วนของพืชที่เป็นโรคหรือตามผิวดิน)

เชื้อสาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและทรงพล สุโพธิ์."ถั่วลิสง"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/peanut/stem.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×