พืชเศรษฐกิจ
มันสำปะหลัง
ปุ๋ยหมักจากลำต้นมันสำปะหลัง
22 พฤษภาคม 2555
3,185
เกษตรกร อ.เวียงชัย อ.เวียงรุ้ง จ.เชียงราย ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกมันสำปะหลังเป็นจำมาก ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าลำต้นมันสำปะหลังที่เหลือเป็นจำนวนมากแล้วทิ้งกันเกลื่อนปล่อยให้แห้งบ้างก็ทำการเผาทิ้งไปในลำดับต่อมา ซึ่งวิธีการนี้เราไม่สนับสนุนให้เกษตรกรทำเพราะไม่เกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นสาเหตุของภาวะโลกตามมาอีกด้วย
ปัจจุบันจนได้มีคุณพรประเสริฐ คำมา หรือที่ชาวบ้านแถวนี้เรียกกว่าผู้ช่วยทวี ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ได้แนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักด้วยลำต้นมันสำปะหลังโดยวิธีง่ายๆตามวัตถุดิบที่ต้องเตรียมดังนี้

ปุ๋ยหมักจากลำต้นมันสำปะหลัง :

1. ลำต้นมันสำปะหลังสับละเอียด จำนวน 500 กิโลกรัม

2. ขี้วัว จำนวน 500 กิโลกรัม

3. ปุ๋ยยูเรีย จำนวน 20 กิโลกรัม

4. พด.1 จำนวน 1 ซอง

5. จุลินทรีย์หน่อกล้วย จำนวน 2 ลิตร

วิธีทำ/การนำไปใช้ :

นำส่วนผสมทั้งหมดมาหมักรวมกันในที่รม ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน จากนั้นสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยหมักรองพื้น นิยมใช้กับพืช ผัก สวนครัวหรือต้นยังพาราอายุประมาณ 3-5 ปีขึ้นไป ใส่บริเวณทรงพุ่มในอัตรา 5 กิโลกรัม/ ต้นแล้วใช้ดินกลบ

เรียบเรียงโดย: พูนศักดิ์ ศรีสุทธา เจ้าหน้าสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประเสริฐ คำมา. สัมภาษณ์,13 สิงหาคม 2552
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×