ไม้ผล
ทุเรียน
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
26 ธันวาคม 2555
4,247
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มีแหล่งที่มาจากพวกกำปั่น แหล่งที่ปลูก ได้แก่ จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.ยะลา และ จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ทุเรียนหมอนทอง เป็นไม้ผลเมืองร้อน ต้นลักษณะไม่ค่อยกลม กิ่งตั้งฉากกับลำต้นแต่เนื่องจากกิ่งอ่อนทำให้ กิ่งลู่ลงขนาบโคนกิ่งไม้ใหญ่ จึงไม่ค่อยแข็งแรง ขณะเดียวกันกิ่งจะยาว มาก ทำให้กิ่งทอดลง ทรงพุ่มโปร่ง กิ่งแขนงห่าง และช่วงใบแต่ละใบห่าง จึงดูทรงพุ่มไม่ทึบ ใบยาว ปลายใบสอบเรียว และยาวมาก สังเกตได้เด่นชัด ดอก ช่อหนึ่ง 5-30 ดอก ก้านดอก กลม โคนโต ใบเรียวเล็ก ดอกตูม รูปทรงรี ปลายมน ไม่ค่อยแหลม ดอกบานเป็นดอกสมบูรณ์เพศ คือ มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ ในดอกเดียวกัน ผลผลใหญ่ รูปร่างค่อนข้างยาว สีผลมีทั้งเขียว และน้ำตาลแดงคล้ายชายมะไฟหรือ กำปั่นฐานหนามเป็นเหลี่ยม หนามแหลมสูงตั้งตรงก้านผล ใหญ่เป็นกระบอก ผลมีบ่า ปลายผลแหลม ขนาดผลน้ำหนักผล ประมาณ 4 กก. ความยาวผล ประมาณ 26 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 21 ซม. เส้นรอบวง ประมาณ 65 ซม. ขนาดก้านผล ความกว้างที่โคนก้านผล ประมาณ 2 ซม. ความกว้างที่รอยปลิง ประมาณ 2.52 ซม. ความยาวก้านผล ประมาณ 6.5 ซม.รูปทรงผลแบบรี oblong สีเปลือก Yellow Group 160D ความหนาเปลือกประมาณ 0.89 ซม. ความหนาเนื้อvประมาณ 2.21 ซม. สีเนื้อ Yellow 8 C ขนาดเมล็ด ความกว้าง ประมาณ 3 ซม. ความยาว ประมาณ 5.5 ซม. รูปทรงเมล็ด แบบทรงรี (oblong) % เมล็ดลีบ 75.5 น้ำหนักเนื้อ ประมาณ 1,140 กรัม น้ำหนักเมล็ด ประมาณ 140 กรัม น้ำหนักเปลือก หนัก ประมาณ 2,300 กรัม น้ำหนักเนื้อ : น้ำหนักเมล็ด= 8.29:1 น้ำหนักเนื้อ : น้ำหนักผล =0.31:1 ลักษณะทางการเกษตร รสชาติ หวานมาก มันเล็กน้อย กลิ่นของเนื้อกลิ่นอ่อน ลักษณะเนื้อ กึ่งละเอียดกึ่งหยาบ เนื้อแห้ง สีเหลืองอ่อน ผลผลิต ประมาณ 70-80 ผลต่อต้น เมื่ออายุ 15 ปี ลักษณะอื่นๆ อายุการเก็บเกี่ยว ประมาณ 130 วัน(ที่มา :ศิวพร จินตนาวงศ์,หิรัญ หิรัญประดิษฐ์ และ พะยงค์ เก่งกาจ)

++ สรุปลักษณะประจำพันธุ์ของทุเรียนพันธุ์ชะนี ++

- ทรงพุ่มโปร่ง เป็นรูปฉัตร ทรงใบยาวเรียว ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม

- ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักผลตั้งแต่ 2-4.5 กิโลกรัม ทรงผลยาว ก้นแหลม ไหล่ผลกว้าง พูเห็นชัดเจน เปลือกค่อนข้างบาง เนื้อหนา หยาบ สีเหลืองอ่อน รสหวาน กลิ่นไม่แรง เมล็ดลีบ

ข้อดี ติดผลดีมาก น้ำหนักผลดี เนื้อมาก เมล็ดลีบ ผลสุกแล้วเก็บไว้ได้นานกว่าพันธุ์อื่นไม่ค่อยเป็นไส้ซึม

ข้อเสีย อ่อนแอต่อโรครากเน่าโคนเน่า (ที่มา :สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร)แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศิวพร จินตนาวงศ์,หิรัญ หิรัญประดิษฐ์ และ พะยงค์ เก่งกาจ.บทคัดย่อ"หมอนทอง".ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร .[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:http://it.doa.go.th/durian/detail.php?id=115&PHPSESSID=f83ceacebcf31875655cf312b6cc5aa7

"คู่มือการปลูกทุเรียน".สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :
http://www.agriman.doae.go.th/home/t.n/t.n1/11th.html
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×