ไม้ผล
ทุเรียน
พันธุ์ทุเรียนไทย
26 ธันวาคม 2555
7,118
มีรายชื่อพันธุ์ของทุเรียนบ้านในประเทศไทยมากถึง 227 พันธุ์ ในจำนวนนี้อาจมีบางชื่อที่เป็นพันธุ์เดียวกัน กรมวิชาการเกษตรจึงจำแนกทุเรียนไทยโดยใช้ลักษณะของทรงใบ ฐานใบ ปลายใบ ทรงผล และ หนามผลซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ ไม่แปรปรวนตามสภาพแวดล้อม สามารถจำแนกทุเรียนไทยออกได้เป็น 6 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มกบ 38 พันธุ์

2. กลุ่มลวง 7 พันธุ์

3. กลุ่มก้านยาว 7 พันธุ์

4. กลุ่มกำปั่น 11 พันธุ์

5. กลุ่มทองย้อย 12 พันธุ์

6. กลุ่มเบ็ดเตล็ด 47 พันธุ์


พันธุ์ทุเรียนที่นิยมปลูกเป็นการค้าในปัจจุบันมี 4 พันธุ์ : ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง ชะนี ก้านยาว และ กระดุมทอง โดย 3 พันธุ์หลังได้รับความนิยมน้อยลง เนื่องจากตลาดต่างประเทสนิยมพันธุ์หมอนทองมากกว่าและเกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนหมอนทองก่อนฤดูได้มากขึ้น ทำให้ทุเรียนพันธุ์เบาที่ปกติจะออกสู่ตลาดก่อนได้รับความนิยมน้อยลง นอกจากนี้ยังมีทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นต่างๆ เช่น พันธุ์หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พันธุ์พวงมณี จังหวัดจันทบุรี และ พันธุ์สาลิกา จังหวัดพังงา ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้เป็ยที่นิยมบริโภคในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง มีราคาค่อนข้างแพง บางครั้งต้องสั่งจองล่วงหน้า และ ยังมีทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ที่มีคุณภาพดีเด่นด้านรสชาติ คุณภาพในการรับประทานดี อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและยาว เพื่อกระจายผลผลิตมิให้ออกในช่วงเดียวกัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาราคาตกต่ำ

----------------- ^ ^ ------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คู่มือการปลูกทุเรียน".สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :
http://www.agriman.doae.go.th/home/t.n/t.n1/11th.html
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×