สัตว์เลี้ยงและสัตว์สวยงาม
ปลาหางนกยูง
เทคนิคการเพิ่มโปรตีนให้ปลาสวยงามด้วยไข่แดง
29 มีนาคม 2556
5,536
ปัจจุบันการเลี้ยงปลาสวยงาม ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งในหมู่ผู้ผลิตเพื่อการจำหน่าย และผู้เลี้ยงเพื่อความผ่อนคลาย และหากปลาสวยงามที่เลี้ยงมีความสมบูรณ์ แข็งแรง ก็จะทำให้ปลาสวยงามมีราคาที่สูงตามไปด้วย ดังนั้นการเพิ่มโปรตีนจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรนิยมทำกัน ดังนั้นคุณอรุพล กาญจนาวิล ผู้ช่วยนักวิจัยหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี จึงได้คิดค้นเทคนิคการเพิ่มโปรตีนให้ปลาสวยงามด้วยไข่แดง ซึ่งช่วยลดต้นทุนและทำให้ปลาสวยงามมีราคาสูงขึ้นให้เกษตรกรได้นำไปใช้ จึงได้แนะนำเทคนิคการเพิ่มโปรตีนให้ปลาสวยงามด้วยไข่แดง ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่สนใจได้นำไปใช้ต่อไป
เทคนิคการเพิ่มโปรตีนให้ปลาสวยงามด้วยไข่แดงผสมอาหาร

วัตถุดิบ

-ไข่แดงต้ม 1 ฟอง
-อาหารปลาสวยงาม 50 กรัม

ขั้นตอนการทำ
- เริ่มจากนำไข่แดงต้ม 1 ฟองมาทำการบดให้ละเอียด
- จากนั้นนำอาหารปลาสวยงาม 50 กรัม มาทำการผสมคลุกเคล้ากับไข่แดงบดให้เข้ากัน
- หลังจากนั้นจึงนำอาหารที่ทำการผสมเสร็จแล้วมาให้ปลาสวยงามได้ตามต้องการ หากเหลือสามารถเก็บใส่ภาชนะ ทำการปิดฝาให้สนิท ใส่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้ประมาณ 15 วัน

อัตราการใช้
- นำอาหารที่ได้ไปให้ปลาสวยงามกินวันละ 2 มื้อ เช้า-เย็น จะทำให้ปลาสวยงามได้รับโปรตีนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้แข็งแรง สมบูรณ์ดี

หมายเหตุ : อาหารสูตรนี้นิยมใช้กับปลาสวยงามขนาดเล็ก เพราะจะเป็นช่วงที่ต้องการโปรตีนสูง หากเกษตรท่านใดที่มีความสนใจหรือมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอรุพล กาญจนาวิล ผู้ช่วยนักวิจัยหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039-471073
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อรุพล กาญจนาวิล. ผู้ช่วยนักวิจัยหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2556.
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×