พืชไร่
ถั่วลิสง
โรคใบด่างขีด (Stripe or Blotch)
15 กันยายน 2551
3,885
อาการของโรคที่เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อ PStV มีลักษณะค่อนข้างหลากหลาย เนื่องจากความแตกต่างกันของสายพันธุ์เชื้อที่เข้าทำลายซี่งปัจจุบันพบถึง 7 สายพันธุ์ในประเทศไทย แม้ว่าเชื้อแต่ละสายพันธุ์จะทำให้เกิดอาการที่มีลัษณะค่อนข้างต่างกัน แต่ในระยะเริ่มแรกนั้นอาการที่แสดงออกจะคล้ายกันเกือบทั้งหมด คือเกิดอาการด่างวงแหวนขึ้นบนใบยอดที่เริ่มคลี่ตัว ซึ่งจะเห็นได้ชัดในใบที่คลี่ตัวเต็มที่แล้ว อาการด่างนี้จะคล้ายกับอาการที่เกิดจากเชื้อ GBNV แต่ต่างกันที่ใบจะยังคงรูป ไม่บิดเบี้ยว ไม่ลดขนาดและข้อปล้องยังมีขนาดเป็นปกติ
PStV สายพันธุ์ด่างเลือน (mild)


1. โรคใบด่างขีด Stripe or Blotch

เชื้อสาเหตุ: เกิดจากเชื้อไวรัส Peanut Stripe Virus (PSTV) สามารถถ่ายทอดผ่านเมล็ดได้ในอัตราสูงมาก

ลักษณะอาการ : (ใบด่างเป็นวงแหวนขึ้นบนใบยอดที่เริ่มคลี่ตัวซึ่งเห็นชัดบนใบที่คลี่ตัวแล้ว ในกรณีที่เชื้อเข้าทำลายเป็นสายพันธุ์เนื้อเยื่อตาย (necrotic variant) จะพบอาการใบขีด หรือด่างใบโอ๊ดบนใบแก่ )

อาการของโรคที่เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อ PStV มีลักษณะค่อนข้างหลากหลาย เนื่องจากความแตกต่างกันของสายพันธุ์เชื้อที่เข้าทำลายซี่งปัจจุบันพบถึง 7 สายพันธุ์ในประเทศไทย แม้ว่าเชื้อแต่ละสายพันธุ์จะทำให้เกิดอาการที่มีลัษณะค่อนข้างต่างกัน แต่ในระยะเริ่มแรกนั้นอาการที่แสดงออกจะคล้ายกันเกือบทั้งหมด คือเกิดอาการด่างวงแหวนขึ้นบนใบยอดที่เริ่มคลี่ตัว ซึ่งจะเห็นได้ชัดในใบที่คลี่ตัวเต็มที่แล้ว อาการด่างนี้จะคล้ายกับอาการที่เกิดจากเชื้อ GBNV แต่ต่างกันที่ใบจะยังคงรูป ไม่บิดเบี้ยว ไม่ลดขนาดและข้อปล้องยังมีขนาดเป็นปกติ หลังจากนั้นอาการที่เกิดจากเชื้อต่างสายพันธุ์กันจะเริ่มเห็นชัดขึ้น คือ

ถ้าเชื้อเป็นสายพันธุ์อ่อน (mild variant) อาการด่างวงแหวนจะเริ่มจางลงเปลี่ยนเป็นปื้นสีซีดมองไม่เห็นเด่นชัดบนใบที่แก่มากขึ้น การสังเกตอาการจากเชื้อสายพันธุ์อ่อนหรือด่างเลือนอาจต้องใช้วิธีส่องใบขึ้นดูจึงจะเห็น

- ถ้าเชื้อเป็นสายพันธุ์ด่างจ้ำ (blotch variant) ใบจะเป็นปื้นสีเขียวเข้มตัดกับพื้นสีเขียวอ่อนเห็นชัดเจน อาการด่างจ้ำเป็นอาการที่พบบ่อยมากในสภาพไร่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและทรงพล สุโพธิ์."ถั่วลิสง"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/peanut/stripe.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×