พืชไร่
ข้าวโพดฝักสด
เทคนิคปลูกข้าวโพดหวานให้ได้ผลผลิตเร็ว ฉบับ อ.ทอง(ธรรมดา)
25 พฤษภาคม 2555
50,124
นายวีรยุทธ หรืออาจารย์ทอง (ธรรมดา) เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนักรักบ้านเกิด บอกว่า ได้ทดลองและคิดค้นวิธีการปลูก ข้าวโพดหวานให้ได้ผลผลิตเร็ว 70-75 วัน ก็สามารถให้ผลผลิต และได้คุณภาพ พร้อมได้แนะนำวิธีการปลูกข้าวโพดหวานให้ได้ผลผลิตเร็ว 70-75 วัน แก่พี่น้องเกษตรกรที่สนใจโดยการปลูกข้าวโพดหวานควรจะปลูกช่วงต้นฤดูฝน (ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม) เพราะข้าวโพดจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิธีดังต่อไปนี้
++ การเตรียมดิน ++

ครั้งที่ 1 ไถปั่นเศษวัชพืช 1 ครั้ง

ครั้งที่ 2 ไถพรวน ประมาณ 1-2 ครั้ง

โดยพื้นที่ ที่ปลูกต้องระบายน้ำทิ้งได้ดี เพื่อป้องกันน้ำที่จะท่วมขังในช่วงฤดูฝน เตรียมแปลงดินสำหรับเพาะปลูกให้พร้อมด้วยการใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1.5-2 ตัน/ไร่ แล้วไถดะกลบให้ดินลึกประมาณ 10-12 นิ้ว และตากดินทิ้งไว้ 7-10 วัน หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยรองพื้น สูตร 15-15-15 หรือ 25-7-7 อัตรา 30-50 กก. /ไร่ แล้วไถแปรขวางรอยเดิม

++ วิธีการปลูก ++

1.ระยะห่างระหว่างแถว 75 เซนติเมตร

2.ระยะห่างระหว่างต้น 25-30 เซนติเมตร

3.ปลูกหลุมละ 1-2 ต้น จำนวนต้นต่อไร่ประมาณ 7,000-8,500 ต้นจะใช้เมล็ดประมาณ 1-1.5 กิโลกรัมต่อไร่

4.ให้ปลูกเป็นลักษณะแถวคู่

5.นำกล้าพันธุ์ลงปลูก กลบดิน หลังจากนั้นดูแลและให้ปุ๋ย

++ การดูแลหลังการปลูก ++

วัชพืชเนื่องจากหญ้าและวัชพืชจะไปแย่งอาหารของข้าวโพดได้ตั้งแร่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจากการทดลองปลูกวิธีดังกล่าวเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยเพียงแค่ครั้งเดียวและทำรุ่น(กำจัดวัชพืช) เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น การให้น้ำ ระยะที่ข้าวโพดหวานขาดน้ำไม่ได้ คือระยะ 7 วันแรกหลังการปลูกเป็นระยะที่ข้าวโพดกำลังงอก ควรให้น้ำอย่างเพียงพอ แต่ไม่มากจนเกินไปถ้าข้าวโพดหวานขาดน้ำช่วงนี้จะทำให้การงอกไม่ดี จำนวนต้นต่อพื้นที่ก็จะน้อยลงจะทำให้ผลผลิตลดลงไปด้วยระยะที่ขาดน้ำไม่ได้อีกช่วงหนึ่ง คือ ระยะออกดอก การขาดน้ำในช่วงนี้จะมีผลทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ การติดเมล็ดจะไม่ดี ติดเมล็ดไม่เต็มถึงปลายฝัก หรือ ติดเมล็ดเป็นบางส่วน ซึ่งฝักที่ได้จะขายได้ราคาต่ำ โดยปกติถ้าเป็นพื้นที่ที่สามารถให้น้ำได้ทางที่ดีควรให้น้ำทุกๆ 3-5 วัน หรือขึ้นอยู่กับสภาพต้นข้าวโพดและสภาพอากาศ แต่ช่วงที่ควรให้น้ำถี่ขึ้นคือช่วงที่ข้าวโพดกำลังงอกและช่วงออกดอก การเก็บเกี่ยว โดยปกติข้าวโพดหวานจะเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุประมาณ 70-75 วัน หลังปลูก แต่ระยะที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวที่สุด คือ ระยะ 20-22 วันหลังข้าวโพดออกไหม 50% (ข้าวโพด 100 ต้นมีไหม 50 ต้น) ข้าวโพดหวานพันธุ์ Big 5 จะเก็บเกี่ยวที่อายุประมาณ 68-72 วัน หลังปลูกแต่ถ้าปลูกในช่วงอากาศหนาวเย็นอายุการเก็บเกี่ยวอาจจะยืดออกไปอีก หลังเก็บเกี่ยวแล้ว ควรรีบส่งโรงงานหรือจำหน่ายโดยเร็ว เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำหากขาดน้ำจะมีผลต่อเมล็ดและน้ำหนักได้

เรียบเรียงโดย :พรชัย พิมขุนทด เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดนครราชสีมา

----------- ^ ^ -------------

แหล่งอ้างอิง :

วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์. สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×