พืชเศรษฐกิจ
ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตดี ด้วยปุ๋ยหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรเพิ่มผลผลิต
24 พฤษภาคม 2555
2,540
จากการสัมภาษณ์ นายกฤษณพงศ์ หนาสมัย นักวิชาการปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Famer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.30 - 15.00 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต นายกฤษณพงศ์ กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีผลผลิตลดลง มีคำแนะนำที่ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพใส่ต้นปาล์มน้ำมัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
++ สูตรปุ๋ยบำรุงต้นปาล์มน้ำมันเพิ่มผลผลิต ++

1. ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ครึ่ง ส่วน

2. รำข้าว ครึ่ง ส่วน

3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ ครึ่ง ส่วน

4. ผ้าพลาสติกหรือผ้าใบ


++ วิธีการทำ ++

1. นำหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้มาผสมกับรำข้าวคลุกเคล้าให้เข้ากัน

2. นำส่วนผสมที่ได้มาคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

3. นำกองปุ๋ยที่ได้หมักไว้ในที่ร่ม เป็นเวลา 4 วัน โดยใช้ผ้าใบคลุมกองปุ๋ยโดยปรับความชื้นให้คงที่ประมาณ 70 %

++ การนำไปใช้ ++ใส่ภายในบริเวณทรงพุ่ม อัตรา 5-10 กก./ต้น **อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับอายุและสภาพดิน หากใช้ร่วมกับการคลุมทางใบด้วยจะดีมาก

ข้อดี :

1. การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันเป็นอย่างดี

2. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ปรับสภาพดิน

3. มีจำนวนใบมากขึ้นส่งผลให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กฤษณพงศ์ หนาสมัย. นักวิชาการปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี. สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2555.
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×