พืชไร่
ถั่วลิสง
โรคราสนิม (Rust)
12 กันยายน 2551
3,270
โรคราสนิมจัดเป็นโรคที่มีความสำคัญโรคหนึ่งของถั่วลิสง พบระบาดในทุกแหล่งที่มีการเพาะปลูกถั่วลิสง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน มักพบเกิดร่วมกับโรคใบจุด
เชื้อสาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Puccinia arachidis spegazzini

ลักษณะอาการ :ถั่วลิสงที่เป็นโรคจะพบแผลตายสีน้ำตาลขนาดเท่าหัวเข็มหมุด กระจายอยู่ทั่วผิวใบเริ่มจากใบล่างแล้วค่อยลุกลามขึ้นสู่ใบบน แผลดังกล่าวถ้าดูจากด้านหลังใบจะปรากฏเป็นเพียงจุดสีเหลือง แต่เมื่อพลิกดูใต้ใบจึงจะเห็นเป็นตุ่มนูนขึ้น (pustule) ปกคลุมด้วยผงสปอร์ลักษณะคล้ายผงสนิมเหล็กจำนวนมากมาย ในกรณีที่เป็นโรครุนแรงใบอาจจะเหลือและแห้งตาย

**โรคราสนิมนี้ถ้าเกิดโรคระยะที่ถั่วแก่แล้วจะไม่ทำความเสียหายกับผลผลิตมากนัก แต่ถ้าเข้าทำลายในระยะที่ถั่วลิสงอยู่ในระยะออกดอกถึงฝักอ่อน จะทำให้ผลผลิตลดลงมาก โดยมีผลทำให้เมล็ดถั่วลิสงมีขนาดเล็กและลีบ

การแพร่ระบาด :เชื้อราแพร่ระบาดโดยลมหรือฝนพัดพาสปอร์ไปตกตามใบ ความชื้นสูงจะมีส่วนทำให้การระบาดรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิที่เหมาะสมในการแพร่ระบาดคือ 22 - 25 0 ซ ในช่วงกลางคืนและ 30 - 34 0 ซ ในช่วงกลางวัน

ในระยะแรก ๆ โรคมักจะเกิดขึ้นน้อยจนกระทั่งถึงอายุ ประมาณ 6 สัปดาห์ การเป็นโรคจะระบาดมากขึ้น


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและทรงพล สุโพธิ์."ถั่วลิสง"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/peanut/rust.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×