ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์และการผลิด
ปุ๋ยหมัก 48 ชั่วโมง บำรุงพืชผัก ผลไม้
25 พฤศจิกายน 2558
3,198
นายไพรัตน์ ชื่นศรี เจ้าของสวนบ้านแสงจันทร์ สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร และเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่ ต.สนามชัย อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่การเกษตรรวม 34 ไร่ และใช้พื้นที่เป็นการทำการเกษตร เกษตรกรรมธรรมชาติแบบพึ่งพาตนเองไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เน้นเกษตรกรรมธรรมชาติและใช้ธรรมชาติในแปลงไร่นา ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าว ขุดบ่อเลี้ยงปลา ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ แปลงผัก ปลอดสารพิษ ปลูกป่าลดโลกร้อน ปลูกยางนา เพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โรงปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้ สร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษามาหาความรู้นำไปใช้ปฏิบัติจริง และได้เผยสูตรการทำปุ๋ยแห้งชีวภาพ 48 ชั่วโมง เพื่อบำรุงพืช ไม้ผล ด้วยสูตรของตนเอง โดยมีวิธีการทำ ดังต่อไปนี้
++ สูตรการทำปุ๋ยแห้งชีวภาพ 48 ชั่วโมง ++

1. ปุ๋ยคอก(จากมูลสัตว์) จำนวน 100 กิโลกรัม 4 ถุงปุ๋ย

2. แกลบดำ(ถ้าเป็นแกลบดำจะใช้เฉาะกับต้นไม้) จำนวน 100 กิโลกรัม 4 ถุงปุ๋ย

3. รำละเอียด 5-10 กิโลกรัม

4. ปุ๋ยชีวภาพน้ำ (น้ำหมักชีวภาพ) จำนวน 2 ลิตร

5. กากน้ำตาล จำนวน 2 ลิตร

6. น้ำ(ถ้าเป็นน้ำประปาควรตั้งทิ้งไว้ 2 วัน)ใช้จำนวน 25-30 ลิตร

7. บัวรดน้ำ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ใบ

8. ถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ใบ

++ วิธีการทำ ++

1.ใช้ลานที่พื้นเสมอกันเป็นที่ผสม

2.เทปุ๋ยคอก แกลบดำ รำละเอียด ทั้งหมดกองรวมกัน บนลานที่ผสมปุ๋ย

3.นำปุ๋ยชีวภาพน้ำ กากน้ำตาล น้ำเปล่า ผสมลงในถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

4.ใช้บัวรดน้ำ ตักน้ำที่ผสมแล้ว รดลงกองปุ๋ย แล้วใช้จอบผสมให้เข้ากันกลับกองไปมา จนหมดน้ำที่ผสมไว้ ใช้มือบีบวัสดุที่ผสมดู ถ้าบีบแล้วเป็นก้อน ไม่มีน้ำไหลออกมาตามง่ามมือ ก็เป็นอันใช้ได้

5.การทำกองปุ๋ยจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความสูงไม่เกิน 1 ฟุต (ถ้าสูงเกินไปจะทำให้เกิดความร้อนสูงขึ้นจะทำให้จุลินทรีย์ตาย) หลังจากกองวัสดุแล้วให้ทำการคลุมด้วยกระสอบป่าน หรือกระสอบปุ๋ยไว้ตามเดิม ใช้เวลาในการคลุมกองปุ๋ยอีก 24 ชั่วโมง รวมเป็น 48 ชั่วโมง สามารถนำไปใช้ได้เลย หากจะนำไปใส่กระสอบปุ๋ย ให้ทำการมัดกระสอบให้แน่น และใช้ไม้หมอนรองกระสอบและวางเก็บในที่ร่ม ให้ลมพัดผ่านเก็บไว้ได้นานก่อนนำไปใช้

++ การนำไปใช้ ++

1.สามารถใช้แทนปุ๋ย ใส่นาข้าว ใส่พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และใช้รองก้นหลุมก่อนปลูก แต่ควรใช้ใส่บำรุงในช่วงเช้า

2. วิธีการใส่ในนาข้าว ควรทำการหว่านก่อนทำการไถกลบ หรือหว่านขณะที่มีน้ำขัง ในอัตราส่วน 400 กิโลกรัม ต่อไร่

3.สำหรับไม้ผล วิธีการใส่ให้ทำการขุดรอบทรงพุ่ม 1 หน้าจอบ และใช้ดินเก่ากลบทับ ในอัตราส่วนเท่าๆกัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไพรัตน์ ชื่นศรี. สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×