สัตว์น้ำจืด
กุ้งก้ามกราม
การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในตู้
01 กุมภาพันธ์ 2556
25,714
ปัจจุบันความนิยมของผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อความสวยงาม และเพื่อความเพลิดเพลิน มีมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังมีความนิยมชมชอบอะไรที่แปลกๆ ใหม่ๆ กันมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเลี้ยงกุ้งกร้ามแดงในตู้ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ความชื่นชอบกับความสามารถในการเลี้ยงของผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำอาจสวนทางกัน จึงเป็นปัญหาทำให้กุ้งก้ามแดงราคาแพงที่ซื้อมาอาจตายได้ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่รู้วิธีการเลี้ยงด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยง ดังนั้น นายอรุพล กาญจนาวิล ผู้ช่วยงานวิจัย สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จึงได้แนะนำวิธีการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในตู้มาให้ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. มาให้ผู้ที่สนใจในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงได้นำไปใช้ต่อไป
การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในตู้

วัสดุ-อุปกรณ์
- ตู้กระจกสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำตามความต้องการของผู้เลี้ยง 1 ตู้
- หินสี (ปริมาณตามขนาดของพื้นตู้เลี้ยง)
- ท่อต่อพีวีที 1 อัน
- กุ้งก้ามแดง 1 ตัว
- ปั๊มออกซิเจนพร้อมสายและหัวสาย 1 ชุด

วิธีการเลี้ยง
- เริ่มจากการนำวัสดุอุปกรณ์มาทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำสะอาด หลังจากนั้นนำหินสีใส่ลงในตู้เพื่อทำเป็นพื้นตู้ให้เต็มพื้นตู้ นำท่อต่อพีวีซีใส่ลงในตู้เพื่อเป็นที่อยู่สำหรับกุ้งก้ามแดง แล้วจึงนำปั๊มออกซิเจนพร้อมสายและหัวทราย ใส่ลงในตู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง
- จากนั้นจึงทำการเติมน้ำสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อและกำจัดคลอรีนแล้วใส่ลงในตู้ประมาณ 1 ส่วน 3 ของความสูงตู้ แล้วจึงนำกุ้งก้ามแดงที่จะเลี้ยงมาทำการปล่อยลงในตู้ดังกล่าว แล้วจึงทำการเปิดปั๊มเพื่อให้ออกซิเจนแก่กุ้งก้ามแดงตามปกติ

อาหารและวิธีการให้
- อาหารสำหรับกุ้งก้ามแดงที่สามารถให้ได้คืออาหารกุ้ง โดยจะทำการให้วันละ 1-2 มื้อ ตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับการกินของกุ้งว่าสามารถกินอาหารที่ให้หมดหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถให้ลูกปลาเป็นขนาดเล็กเป็นอาหารเสริมและเพิ่มความแข็งแรงให้กุ้งก้ามกรามได้อีกด้วย

หมายเหตุ
- หากตู้ที่ใช้เลี้ยงไม่มีกรองในตัวหรือไม่มีระบบน้ำหมุนเวียน ควรทำการถ่ายน้ำ เดือนละ 2 ครั้ง โดยทุกครั้งที่ทำการถ่ายน้ำควรใส่เกลือเพื่อฆ่าเชื้อด้วยทุกครั้ง และไม่ควรปล่อยน้ำทิ้งหมด ควรเหลือไว้1 ส่วน 3 ของน้ำที่ใช้เลี้ยง เพื่อให้กุ้งสามารถปรับอุณหภูมิได้ต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อรุพล กาญจนาวิล.ผู้ช่วยนักวิจัยสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×