ไม้ประดับ
กล้วยไม้
ฮอร์โมนพืชเร่งการออกดอกของกล้วยไม้
20 เมษายน 2555
3,544
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตร ผ่านทางรายการ Happy Farmer Info กับคุณกฤติเดช ศรีเนตรภัทธ์ ประธานศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา ทำให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ซึ่งจัดเป็นภูมิปัญญาทางการเกษตร ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการคิดค้นและทดลองจนประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวัง ซึ่งเป็นการผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการออกดอกในกล้วยไม้ ทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงมีการออกดอกตามฤดูกาล และมีคุณสมบัติไม่ด้อยไปกว่าการใช้สารเคมี ซึ่งมีรายละเอียด และวิธีการทำ ดังนี้
++ วัสดุและส่วนผสม (โดยประมาณ) ++

- กล้วยน้ำหว้าสุก 2 ก.ก.

- ฟักทอง(แก่จัด) 2 ก.ก., มะละกอสุก 2 ก.ก.

-จุลินทรีย์ชีวภาพ 100 ซี.ซี.(10 ฝา)

-กากน้ำตาล 100 ซี.ซี.(10 ฝา), น้ำสะอาด 10 ลิตร

++ วิธีการทำ ++

1.สับกล้วย ฟักทอง มะละกอ ทั้งเปลือกและเมล็ดเข้าด้วยกันจนละเอียดผสม จุลินทรีย์ชีวภาพ กากน้ำตาล น้ำ คลุกให้ เข้ากันดี

2.บรรจุลงในถังพลาสติกหรือภาชนะหมัก ปิดฝาหมักไว้ประมาณ 7-10 วัน กรองน้ำหมักใส่ขวดไว้ใช้ส่วนกาก นำไปฝังดินจนเป็นปุ๋ยน้ำฮอร์โมนพืชเก็บไว้นาน 3 เดือน

++ การนำไปใช้ ++

1.นำส่วนที่เป็นน้ำ 20 ซี.ซี.(2 ฝา)ผสมน้ำสะอาด 2 ลิตร หรือ 1 : 500 ฉีดพ่น หรือรดต้นไม้โดยจะมี ฮอร์โมนพืช กลุ่มจิบเบอเรลลิน นิยมฉีดพ่นในการบำรุงกล้วยไม้ ช่วยให้ออกดอกได้ดีกล้วยไม้สามารถออกดอกตรงตามช่วงฤดูกาลได้เป็นอย่างดี

2.ส่วนที่เป็นไขมันเหลือง ๆ ในถังหมักใช้ทากิ่งตอน กิ่งปักชำ ช่วยการแตกรากได้ดี

เรียบเรียงโดย : ประสงค์ ภูพานใหญ่ จนท. Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่นแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กฤติเดช ศรีเนตรภัทธ์.สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×