พืชผัก
ดอกสลิด(ขจร)
ดอกสลิด(ขจร)เงินล้าน
03 กรกฏาคม 2558
61,838
จากการลงพื้นที่แหล่งผลิตผักปลอดสารพิษอำเภอซำสูง ผักที่ขึ้นชื่อของที่นี่หลายท่านรู้จักดีในเรื่องของ"ดอกสลิดเงินล้าน"จากการพูดคุยทราบว่าคุณพิกุล วงษ์โพธิ์ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหม้อกล่าวว่าดอกสลิดหรือดอกขจรจัดเป็นพืชผักเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะสามารถสร้างรายให้เกษตรกรได้เป็นกอบเป็นกำ คุณพิกุลเล่าว่าแค่ทดลองปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ ก็สามารถสร้างรายได้ให้อย่างคุ้มทุน เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณพิกุลได้แนะนำเคล็ดลับและเทคนิคในการปลูกและดูแลรักษาไว้ดังนี้
++ ขั้นตอนการปลูก ++

การเลือกกิ่งพันธุ์ : คัดเลือกเครือดอกสลิดที่มีลักษณะสมบูรณ์ โดยสังเกตุจากเครือที่โตสมบูรณ์และใบร่วงหมดแล้ว หากเจอเครื่อที่มีลักษณะนี้ถือว่าเป็นเครือที่สมบูรณ์เหมาะแก่การนำไปขยายพันธุ์ต่การเตรียมกิ่ง/การขยายพันธุ์ : ทำการเลือกตัดตรงข้อให้ได้ 2 ข้อ ข้อละ 2 เซนติเมตร แล้วนำส่วนที่เป็นตาข้อที่ตัดออกมาปักลงดินลึกเพาะชำลึก ประมาณ 1-2 เซนติเมตรการเตรียมดิน :จำมูลไก่ จำนวน 10 กระสอบ มาเทไว้รอบพื้นที่ ที่ต้องการปลูกพร้อมกับไถพรวนกลบ หลังจากไถกลบแล้วให้ตากแดดทิ้งไว้ 2 อาทิตย์ และทำการยกร่องแปลงให้มีความกว้าง 6-4 เมตร ส่วนความยาวให้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ยาวไม่จำกัด ระยะห่างระหว่างแปลง 80 ซม.วิธีการปลูก : ใช้ระยะปลูก 2x2 เมตร 1 ปลูกแบบ 2 แถวใน 1 แปลง ขุดหลุมลึก 30-50 ซม. จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกลงไปให้มากและ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หลุมละ 1 ช้อนแกง นำกล้าพันธุ์ลงปลูก เกลี่ยดินกลบโคนให้แน่น รดน้ำให้ชุ่ม ใน 1 หลุมปลูก 2-3 กิ่งการให้น้ำ :รดน้ำวันละครั้งหรือตามสภาพความชื้นของดิน หลังจากนั้น 1 เดือนขึ้นไปจะเริ่มออกดอก หรือ ให้น้ำอย่างเพียงพอหลังจากที่ปลูกไปได้ประมาณ 5 เดือน ดอกสลิดจะเริ่มออกดอกและเก็บผลผลิตได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พิกุล วงษ์โพธิ์. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษอำเภอซำสูงบ้านหม้อ.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×