ดิน-น้ำ
การจัดการดิน
การทำน้ำหมักเปลือกสับปะรดบำรุงดิน เพิ่มผลผลิตพืช
15 มกราคม 2559
37,650
ปุ๋ยเคมีเป็นที่นิยมในวงการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยเพราะสะดวกต่อการใช้งาน หาง่าย และให้ผลเร็วในระยะสั้น แต่จะส่งผลเสียต่อดินปลูกหากใช้ต่อเนื่องยาวนานถึงแม้จะมีราคาต่อหน่วยการลงทุนสูงปุ๋ ยเคมีก็ยังเป็นทางเลือกที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้ก่อนการจัดการด้านอื่น ๆ จึงทำให้ปัจจุบันต้นทุนในการผลิตภาคการเกษตร สูงขึ้น สวนราคาผลิตผลทางการเกษตรที่ปรับขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจ จนเกิดสภาวะหนี้สินภาคกาตามมา ดังนั้น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกรรุ่นใหม่ให้ความสำคัญและหันมาทำปุ๋ยใช้เองกันมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเกาะกระแสตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ซึ่งนายจรูญ มาแก้ว ประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็เป็นอีกหนึ่งแกนนำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากสับปะรดใช้บำรุงพืช ซึ่งมีประโยชน์ในการปรับปรุงดิน และ ทำให้คุณภาพดินปลูกดีขึ้นจนผลผลิตพืชงอกงามโดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี และ ยินดีเผยแพร่ข้อมูลไว้เป็นวิทยาทานให้แก่คนรุ่นหลังได้นำไปใช้ไว้ดังนี้

++ สูตรปุ๋ย ++

1. *เปลือกสับปะรดค่อนข้างฉ่ำจำนวน 3 ส่วน

2. กากน้ำตาล 3 ส่วน

3. น้ำมะพร้าว 1 ส่วน

4. ถังขนาด 10-15 ลิตร 1 ใบ

*ตาสับปะรดมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากจึงนำมาหมักเพื่อผลิตเชื้อจุลินทรีย์

++ วิธีการทำ ++

นำเปลือกสับปะรดมาสับให้ละเอียด เนื้อที่เกือบเน่าหรือเนื้อดีใส่รวมเข้ากันก็ได้ จำนวน 3 ส่วน เช่น 30 กิโลกรัม นำกากน้ำตาล 1 ส่วน(10 กก.) ใส่ลงในน้ำมะพร้าว 1 ส่วน(10 กก.)คนให้เข้ากันแล้วเทลงในสับปะรด คนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน คนทุกวัน ถ้าเห็นว่า เปลือกสับปะรดจมหมดแล้วถือว่าใช้ได้ จากนั้นนำมากรองด้วยผ้าขาว จะได้ น้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ ( ถังหมักควรใช้ถังพลาสติก )
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จรูญ มาแก้ว. ประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่. สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-31°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×