สมุนไพร
รางจืด
แก้อาการเมาค้างด้วยรางจืด
20 เมษายน 2555
4,498
รางจืด นับว่าเป็นสมุนไพรที่รู้จักกันกว้างขวางจาสรรพคุณช่วยลดสารพิษ เช่น พิษจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย พิษไข้ พิษสำแดง หรือแม้แต่พิษเหล้าที่ตกค้างในร่างกาย รางจืดก็สามารถขับอกมาได้ โดยคุณเรียง จันทราพูน เภสัชกรสมุนไพร กลุ่มสมุนไพรทิพย์ไทย จ.เชียงราย ได้ให้ข้อมูลผ่านรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย เกี่ยวกับสรรพคุณของ “รางจืด” ช่วยแก้อาการเมาค้างได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิธีการใช้ถอนพิษเหล้าดังนี้
++ การใช้รางจืดแก้อาการเมาค้าง ++

ในขณะดื่มเหล้า หากเคี้ยว หรือ อมเถารางจืดไว้ใต้ลิ้น ถึงดื่มเหล้ามาก แต่ก็จะทำให้เมาน้อย หรือ ใช้วิธีการกิน เถา สดๆ หรือ แห้งก็ได้เช่นกัน โดยการนำใบสด 5-6 ใบ มาตำผสมน้ำ ยิ่งได้น้ำซาวข้าว ยิ่งดี จากนั้นคั้นเอาน้ำดื่มหรือจะใช้ส่วนที่เป็นรากและเถารางจืดสดตำคั้นก็ได้ ส่วนวิธีแห้งที่เป็นก้านหรือเถาวัลย์ จะนิยมนำมาต้มกินเพื่อเป็นยาเขียวถอนพิษไข้ ถอนพิษสำแดง และพิษอื่นๆ ใช้แก้ร้อนในกระหายน้ำ เป็นต้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เรียง จันทราพูน. เภสัชกรสมุนไพร กลุ่มสมุนไพรทิพย์ไทย จ.เชียงราย,13 เมษายน 2255
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×