สัตว์เลี้ยงและสัตว์สวยงาม
ปลาทอง
เทคนิคการเร่งสีปลาทองด้วยอาหารกุ้งผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า
20 กุมภาพันธ์ 2556
5,480
ปัจจุบันการเลี้ยงปลาทองได้รับความนิยมสูงมาก ทั้งในหมู่ผู้ผลิตเพื่อการจำหน่าย และผู้เลี้ยงเพื่อความผ่อนคลาย เนื่องจากปลาทองสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยง ด้วยสีสันที่สวยงามที่สามารถดึงราคาที่สูงได้ ดังนั้นการเร่งสีจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรนิยมทำกัน แต่ด้วยต้นทุนที่สูงจากการซื้อสารเร่งสีจึงอาจทำให้ไม่คุ้มทุนนัก ดังนั้นคุณอุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ อาจารย์หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี จึงได้คิดค้นวิธีการเร่งสีปลาทองด้วยอาหารกุ้งผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรได้นำไปใช้ จึงได้แนะนำเทคนิคการเร่งสีปลาทองด้วยอาหารกุ้งผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่สนใจได้นำไปใช้ต่อไป
เทคนิคการเร่งสีปลาทองด้วยอาหารกุ้งผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า

วัตถุดิบ
-อาหารกุ้ง 5 ขีด
-สาหร่ายสไปรูลิน่า 2 ช้อนโต๊ะ

ขั้นตอนการทำ
- เริ่มจากนำอาหารกุ้ง 5 ขีดมาทำการตากแดดประมาณ 15 นาที
- จากนั้นตวงน้ำสาหร่ายสไปรูลิน่า 2 ช้อนโต๊ะมาทำการผสมคลุกเคล้ากับอาหารกุ้งให้เข้ากัน
- หลังจากนั้นจึงนำอาหารที่ทำการผสมเสร็จแล้วไปทำการตากแดดให้แห้ง แล้วจึงเก็บใส่ภาชนะ ทำการปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ใช้ได้ประมาณ 1 เดือน

อัตราการใช้
- นำอาหารที่ได้ไปให้ปลาทองกินวันละ 2 มื้อ เช้า-เย็น จะทำให้สีปลาทองสวยขึ้น

หมายเหตุ : อาหารสูตรนี้นิยมใช้กับปลาทองขนาดเล็ก เพราะจะเป็นช่วงที่ต้องการเร่งสีมากที่สุด หากเกษตรท่านใดที่มีความสนใจหรือมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ อาจารย์หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039-471073
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ. อาจารย์หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. สัมภาษณ์, 3 มกราคม 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×