ปศุสัตว์เศรษฐี
SMS ปศุสัตว์เศรษฐี
เทคนิคการเลี้ยงกบให้ผสมพันธุ์เร็วขึ้น
18 กุมภาพันธ์ 2556 (15:10 น.)
สัตว์)นำเศษปลาเล็กปลาน้อย กุ้งฝอยสดๆ หรือ ไส้เดือน สับเป็นชิ้นเล็กๆ ให้กบกินเป็นประจำทุกวัน แทนการให้อาหารเม็ด ช่วยให้กบผสมพันธุ์เร็วขึ้น
เทคนิคการเลี้ยงกบให้ผสมพันธุ์เร็วขึ้น
ทีมรักบ้านเกิด 11 กรกฏาคม 2556
เกษตรกรผู้เลี้ยงกบ นอกจากต้องเลี้ยงให้กบเจริญเติบโตและสามารถจำหน่ายได้แล้ว ยังต้องทำการขยายพันธุ์กบด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มจำนวนหรือขยายพันธุ์เพื่อการจำหน่าย ซึ่งต้องใช้เวลาหลายเดือนในการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้จำนวนลูกกบที่ต้องการ แต่สำหรับคุณนำพา ขัติกันทา เจ้าของศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ได้แบ่งปันความรู้เรื่อง เทคนิคการเลี้ยงกบให้ผสมพันธุ์เร็วขึ้น ด้วยการวิธีง่ายๆ ช่วยให้กบพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันเร็วขึ้น ประหยัดเวลากว่าการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปกติกว่า 1 เดือน ด้วยวิธีการเปลี่ยนอาหารเลี้ยงกบพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ที่บางทีเกษตรกรอาจมองข้ามไปโดยจากปกติแล้ว เกษตรกรจะใช้อาหารเม็ดตามท้องตลาดทั่วไปมาเลี้ยงกบที่เราเตรียมไว้เป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ แต่วิธีการของคุณนำพา มีดังนี้
แชร์
1,924
- เริ่มต้นตั้งแต่การนำกบมาเลี้ยงทำพ่อ-แม่พันธุ์ ส่วนใหญ่จะเริ่มในช่วงเดือนธันวาคม ให้เปลี่ยนจากอาหารเม็ด มาเป็นเศษปลาเล็กปลาน้อย,กุ้งฝอยสดๆ หรือ ไส้เดือน โดยการนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆให้กบกิน แทนการให้อาหารเม็ดเป็นประจำทุกวัน ช่วยให้พ่อ-แม่พันธุ์กบได้รับอาหารที่เป็นโปรตีนมากขึ้น จากนั้นประมาณ 1 เดือน จะพบว่ากบที่เลี้ยงมีความพร้อมสำหรับการเป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์มากขึ้น เร็วกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดปกติซึ่งอาจต้องใช้เวลาประมาณ 2 เดือนขึ้นไป
- หลังจากที่ครบ 1 เดือนให้เริ่มเข้าสู่กระบวนการเลี้ยงเพื่อให้กบผสมพันธุ์ โดยติดสปริงเกอร์ให้น้ำเหมือนฝนตกในช่วงเวลาตอนเย็นมืด ทุกวัน จากนั้นกบจะผสมพันธุ์ตามปกติ
ดังนั้นการเลี้ยงกบพ่อ-แม่พันธุ์ด้วยเศษปลาเล็กปลาน้อย เช่น ปลาซิว หรือกุ้งฝอย หรือ ไส้เดือน สดๆ สับเป็นชิ้นเล็กๆแทนการเลี้ยงอาหารเม็ด จึงช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลาและขยายพันธุ์กบได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นำพา ขัติกันทา. สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2556.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×