สัตว์เศรษฐกิจ
กบ
เทคนิคการเลี้ยงกบให้ผสมพันธุ์เร็วขึ้น
11 กรกฏาคม 2556
2,514
เกษตรกรผู้เลี้ยงกบ นอกจากต้องเลี้ยงให้กบเจริญเติบโตและสามารถจำหน่ายได้แล้ว ยังต้องทำการขยายพันธุ์กบด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มจำนวนหรือขยายพันธุ์เพื่อการจำหน่าย ซึ่งต้องใช้เวลาหลายเดือนในการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้จำนวนลูกกบที่ต้องการ แต่สำหรับคุณนำพา ขัติกันทา เจ้าของศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ได้แบ่งปันความรู้เรื่อง เทคนิคการเลี้ยงกบให้ผสมพันธุ์เร็วขึ้น ด้วยการวิธีง่ายๆ ช่วยให้กบพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันเร็วขึ้น ประหยัดเวลากว่าการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปกติกว่า 1 เดือน ด้วยวิธีการเปลี่ยนอาหารเลี้ยงกบพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ที่บางทีเกษตรกรอาจมองข้ามไปโดยจากปกติแล้ว เกษตรกรจะใช้อาหารเม็ดตามท้องตลาดทั่วไปมาเลี้ยงกบที่เราเตรียมไว้เป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ แต่วิธีการของคุณนำพา มีดังนี้
- เริ่มต้นตั้งแต่การนำกบมาเลี้ยงทำพ่อ-แม่พันธุ์ ส่วนใหญ่จะเริ่มในช่วงเดือนธันวาคม ให้เปลี่ยนจากอาหารเม็ด มาเป็นเศษปลาเล็กปลาน้อย,กุ้งฝอยสดๆ หรือ ไส้เดือน โดยการนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆให้กบกิน แทนการให้อาหารเม็ดเป็นประจำทุกวัน ช่วยให้พ่อ-แม่พันธุ์กบได้รับอาหารที่เป็นโปรตีนมากขึ้น จากนั้นประมาณ 1 เดือน จะพบว่ากบที่เลี้ยงมีความพร้อมสำหรับการเป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์มากขึ้น เร็วกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดปกติซึ่งอาจต้องใช้เวลาประมาณ 2 เดือนขึ้นไป
- หลังจากที่ครบ 1 เดือนให้เริ่มเข้าสู่กระบวนการเลี้ยงเพื่อให้กบผสมพันธุ์ โดยติดสปริงเกอร์ให้น้ำเหมือนฝนตกในช่วงเวลาตอนเย็นมืด ทุกวัน จากนั้นกบจะผสมพันธุ์ตามปกติ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นำพา ขัติกันทา. สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×