สัตว์เศรษฐกิจ
กบ
การเตรียมบ่อซีเมนต์เลี้ยงกบให้ปลอดโรคและมีอัตราการรอดตายสูง
25 ตุลาคม 2560
31,893
การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์เป็นการเลี้ยงที่มีผู้นิยมกันมากในปัจจุบันเพราะดูแลรักษาง่าย กบมีความเจริญเติบโตได้ดี อีกทั้งยังสะดวกสบายต่อผู้เลี้ยงในการดูแลรักษา โดยปูนที่ฉาบจะมีความหนาเป็นพิเศษ ตรงส่วนล่างที่เก็บขังน้ำมีความสูงจากพื้นประมาณ 1 ฟุต ปูทับด้วยกระเบื้องเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด พื้นจะมีความลาดเอียงและมีท่อระบายน้ำอยู่ตรงส่วนล่างสุดของบ่อ ส่วนด้านบนจะเปิดกว้างให้แสงแดดส่องถึง
คุณถนอม เหล็กศรี ประธานศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ Farmer info ประจำสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM 102.75 MHz. กล่าวถึงวิธีการเตรียมบ่อซีเมนต์สำหรับเลี้ยงกบเพื่อให้กบมีอัตราการรอดตายสูงและสามารถกำจัดปรสิตซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกบได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 : สำหรับบ่อปูนซีเมนต์ที่สร้างใหม่ให้เติมน้ำจนเกือบเต็มบ่อ แล้วนำต้นกล้วย ใบขี้เหล็ก หรือพืชที่มีรสฝาด ขม เปรี้ยว ลงไปแช่ในบ่ออย่างน้อย 7 วัน เพื่อลดความเค็มหรือลดความเป็นด่างของน้ำในบ่อที่จะใช้เลี้ยงกบ

กรณีที่ 2 : สำหรับบ่อปูนซีเมนต์เก่าให้ขัดตะไคร่น้ำและสิ่งสกปรกออกให้หมด ตากแดดทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือ ล้างทำความสะอาดบ่อด้วยด่างทับทิม แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง จากนั้นล้างทำความสะอาดออกให้หมด ตากบ่อให้แห้งก่อนปล่อยน้ำเข้าบ่อ โดยเติมน้ำสะอาดใส่บ่อให้ลึกประมาณ 5-7 เซนติเมตร ปล่อยทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ก่อนปล่อยกบลงเลี้ยง เพียงแค่นี้เกษตรกรก็สามารถลดอัตราการตายของกบในบ่อจากความความเค็มของปูนซีเมนต์และกำจัดปรสิตภายในบ่อได้

เรียบเรียงโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ถนอม เหล็กศรี. สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×