สัตว์น้ำจืด
ไรแดง
การเพาะไรแดง แบบลูกทุ่งตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
24 ธันวาคม 2555
89,176
สืบเนื่องจาก คุณสมศักดิ์ ศรีทอง สมาชิกทางด่วน*1677 จ.ชัยนาท โทรเข้ามาสอบถามวิธีการเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับลูกปลา ดังนั้นเจ้าหน้าที่ Farmer info จึงได้ประสานไปยังอ.นฤทธิ์ คำธิศรี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2551 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญรอบด้าน และได้แนะนำเทคนิคง่ายๆในการเพาะเลี้ยงไรแดงแบบลูกทุ่งตามภูมิปัญญาชาวบ้าน..ดังนี้
ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และเตรียมบ่อเลี้ยงไรแดง

1.ใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติก / บ่อซีเมนต์ / โอ่งมังกร ยกเว้นภาชนะที่เป็นโลหะ ห้ามนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงไรแดง เพราะโลหะนั้นมีสารอันตรายที่ทำให้ไรแดงตายได้

2.เมื่อได้ภาชนะที่เหมาะสมแล้ว ให้ใส่น้ำลงไปในภาชนะนั้น ในปริมาณ 50% ของภาชนะ ถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เหมาะสม

3.จากนั้นเอาขี้วัวแห้งประมาณ 1-2 กิโลกรัมห่อผ้าหรือมุ้งเขียว มัดปากให้แน่นแล้วไปแช่ลงในน้ำ ถ้าห่อผ้าขี้วัวลอยก็ให้ใช้หินทับไว้ ข้อปฏิบัติคือ ถ้าเอาห่อขี้วัวใส่น้ำในตอนเช้า ต่อจากนั้นตอนเย็นต้องเขย่าห่อขี้วัวให้เศษขี้วัวที่ละลายน้ำนี้ออกมาให้เพียงพอเพื่อไว้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไรแดงต่อไป แช่ห่อขี้วัวทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน แล้วให้สังเกตดูสีน้ำในบ่อเลี้ยง ถ้าน้ำเป็นสีเขียวหรือสีน้ำตาลถือว่าเหมาะสมแล้ว ให้เอาไรแดงลงเลี้ยงได้เลย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×