สวนเงินไร่ทอง
SMS สวนเงินไร่ทอง
Time : 11.00 Knowledge : สูตรปุ๋ยเพิ่มผลผลิตมะพร้าว
27 เมษายน 2555 (11:00 น.)
พืช)เทคนิคผลิตมะพร้าวให้ได้น้ำหนัก เนื้อในหนา ใช้ปุ๋ยเคมี 21-0-0 ผสม 5-10-30 อย่างละ 1 กระสอบ แบ่งใส่ช่วงต้นปีและกลางปี ครั้งละ 1 กก./ต้น
สูตรปุ๋ยเพิ่มผลผลิตมะพร้าว
ทีมรักบ้านเกิด 25 เมษายน 2555
มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าพืชชนิดอื่น และมะพร้าวก็มีความต้องการธาตุอาหารด้วยเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะไม่ค่อยใส่ปุ๋ยมะพร้าว เพราะถือว่าถึงอย่างไรก็จะมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี ถ้ามีประมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอและไม่แล้งนานจนเกินไป แต่ความเป็นจริงแล้วธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา แต่ถ้าเกษตรกรได้มีการใส่ปุ๋ยตามที่มะพร้าวต้องการ และมีการให้น้ำในช่วงหน้าแล้งจะทำให้มะพร้าวมีผลโต ผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น
แชร์
9,242
อ.จรูญ ประดับการ เกษตรกรผู้ที่มีความคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตให้กับพืชในสวนของท่านไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมัน ยางพาราหรือแม้กระทั่งมะพร้าว ท่านก็ทดลองทุกสูตรทุกวิธีการ เพื่อให้ผลผลิตของท่านมีคุณภาพและจำหน่ายได้ราคาดีและท่านก็ได้มาพบกับสูตรปุ๋ยใส่มะพร้าวแบบยั่งยืนสูตรนี้ อ.จรูญ กล่าวว่า ท่านทดลองมาเป็นระยะเวลา 5 ปี เมื่อนำมาใช้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามความต้องการของท่าน และต้นมะพร้าวก็มีความอุดมสมบูรณ์
++ วัสดุ-อุปกรณ์ ++

•ปุ๋ยสูตร 21-0-0 (24 s) จำนวน 1 กระสอบ

•ปุ๋ยสูตร 15-10-30 จำนวน 1 กระสอบ

•จอบหรือเสียมสำหรับคลุกเคล้าปุ๋ย

•ผ้าใบรองพื้นสำหรับคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากัน


++ วิธีการทำ ++

•นำปุ๋ยทั้ง 2 สูตร มาเทลงบนผ้าใบที่เตรียมไว้ใช้จอบหรือเสียมคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นก็สามารถนำปุ๋ยไปใส่ต้นมะพร้าวได้เลย

++ อัตราการใช้ ++

•มะพร้าว 1 ต้น ใส่ปุ๋ยต้นละ 2 กก./ต้น/ปี (ใส่ประมาณต้นปี 1 กก. และกลางปี 1 กก.

•การใส่ปุ๋ยให้หว่านทั่วทั้งแปลงมะพร้าว เพราะรากมะพร้าวจะลึกและขยายไปทั่วทั้งแปลงขยายไกลกว่าพืชชนิดอื่น

** เพียงเท่านี้เกษตรกรก็จะได้ผลผลิตมะพร้าวที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ขายได้ราคาดี มะพร้าวมีน้ำหนักดี เนื้อในมะพร้าวหนาขึ้น น้ำมันในมะพร้าวก็มีมาก เหตุผลเพราะมี ธาตุกำมะถัน ( s = sulphur) มากในปุ๋ยสูตร 21-0-0
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จรูญ ประดับการ บ้านเลขที่ 142/2 ม.6 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. 086-9862340
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×