ไม้ผล
มะพร้าว
สูตรปุ๋ยเพิ่มผลผลิตมะพร้าว
25 เมษายน 2555
18,228
มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าพืชชนิดอื่น และมะพร้าวก็มีความต้องการธาตุอาหารด้วยเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะไม่ค่อยใส่ปุ๋ยมะพร้าว เพราะถือว่าถึงอย่างไรก็จะมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี ถ้ามีประมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอและไม่แล้งนานจนเกินไป แต่ความเป็นจริงแล้วธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา แต่ถ้าเกษตรกรได้มีการใส่ปุ๋ยตามที่มะพร้าวต้องการ และมีการให้น้ำในช่วงหน้าแล้งจะทำให้มะพร้าวมีผลโต ผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น
อ.จรูญ ประดับการ เกษตรกรผู้ที่มีความคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตให้กับพืชในสวนของท่านไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมัน ยางพาราหรือแม้กระทั่งมะพร้าว ท่านก็ทดลองทุกสูตรทุกวิธีการ เพื่อให้ผลผลิตของท่านมีคุณภาพและจำหน่ายได้ราคาดีและท่านก็ได้มาพบกับสูตรปุ๋ยใส่มะพร้าวแบบยั่งยืนสูตรนี้ อ.จรูญ กล่าวว่า ท่านทดลองมาเป็นระยะเวลา 5 ปี เมื่อนำมาใช้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามความต้องการของท่าน และต้นมะพร้าวก็มีความอุดมสมบูรณ์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จรูญ ประดับการ บ้านเลขที่ 142/2 ม.6 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. 086-9862340
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×