ไม้ผล
ทุเรียน
ควบคุม โรครากเน่า-โคนเน่าทุเรียน ด้วยไตรโคเดอร์มา
11 กันยายน 2551
10,671
ไตรโคเดอร์ม่า เป็นเชื้อราปฎิปักษ์ที่สามารถควบคุมเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ที่ทำให้เกิดโรครากเน่า-โคนเน่าทุเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าจะเข้าทำลาย เส้นใยเชื้อราไฟท๊อปธอร่าด้วยการพันรัดหรือแทงเข้าไปภายในเส้นใยของเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ทำให้เส้นใยเชื้อราไฟท๊อปธอร่าเหี่ยวแฟบแล้วสลายตัวไปในที่สุด
ส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า :

นำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าที่เจริญบนเมล็ดข้าวฟ่างผสมกับรำและปุ๋ยหมัก ตามอัตราส่วนดังนี้
เชื้อรา 1 กก. + รำ 5 กก. + ปุ๋ยหมัก 40 กก. คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน

วิธีการควบคุมโรครากเคนเน่า โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า:

1. เกษตรกรหมั่นตรวจสวนทุเรียน ถ้าหากพบต้นทุเรียนเป็นโรคให้รีบดำเนินการควบคุม และบริเวณที่มีการระบาดของโรคประจำ ให้ทำการป้องกันก่อนการเกิดการระบาด

2. ทำร่องระบายน้ำในบริเวณสวนทุเรียน เพื่อไม่ให้ดินมีสภาพน้ำท่วมขัง หรือดินแฉะ
เก็บรวบรวมใบ กิ่ง หรือผลที่เป็นโรคเผาทำลาย

3. ปรับปรุงสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน ให้มีสภาพความเป็นกลาง หรือ pH 6.5 - 7.0
นำส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์ม่ารองก้นหลุมก่อนปลูก หรือโรยบริเวณโคนต้นทุเรียนที่เป็นโรคหรือทุเรียนต้นปกติ ดังนี้

- รองก้นหลุม 300 - 500 กรัมต่อต้น

- ทุเรียนอายุ 1 - 2 ปี ใช้ส่วนผสมเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 2 - 3 กก.ต่อต้น โรยรอบทรงพุ่มทุเรียน

- ทุเรียนอายุ 3 - 5 ปี ใช้ส่วนผสมเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 3 - 5 กก.ต่อต้น โรยรอบทรงพุ่มทุเรียน

- คลุมส่วนผสมเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าบริเวณที่โรยไว้รอบทรงพุ่มทุเรียนด้วยเศษใบไม้แห้ง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กลุ่มงานชีววิธี ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×