สัตว์น้ำจืด
ปลานิล
ด่างทับทิมปรับสภาพน้ำและป้องกันเชื้อโรคในน้ำ
11 มกราคม 2556
4,566
ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง และอากาศเริ่มหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำลง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักคงเคยเจอปัญหาปลาเกิดโรคต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปลาเกิดอาการช็อกตายอย่างกะทันหันปลาปรับสภาพไม่ทันต่ออากาศที่หนาวเย็นลง ปลากินอาหารน้อยลง หรือให้อากาศมากไปปลาไม่กินอาจจะทำให้น้ำเกิดกรดและเน่าเสียได้ ที่สำคัญอาจจะเกิดเชื้อโรคที่เกิดจากกรด แก๊ส หรือน้ำขุ่นมากเกิดไปนั้นเอง
คุณบุญล้อม เต้าแก้ว เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้มาร่วมพูดคุยในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. บอกเล่าถึงปัญหาที่ผู้เลี้ยงปลาในกระชังท่านอื่นๆที่เคยเจอในการเลี้ยงปลานิลในแม่น้ำปลาสักและพื้นที่อื่นๆ ว่า เมื่ออากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิต่ำลงปลาของผู้เลี้ยงปลาในกระชังก็จะมีปัญหาอย่างที่ทราบกัน ทำให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังนั้นเดือดร้อนกระทบต่อผลผลิตและต้นทุนมากมาย จึงได้ลองสอบถามข้อมูลจากผู้รู้ต่างๆเพื่อนำมาเผยแพร่ กระจายข้อมูลให้กับผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับทราบการแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ ดังนี้

การป้องกันเมื่ออุณหภูมิในน้ำเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นดังนี้

1.ให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังลดปริมาณอาหารในกระชังหรือในบ่อปลาน้อยลงจากเดิม 30-50 %
2.ให้สังเกตอาการของปลา เมื่อสังเกตเห็นปลามีอาการผิดปกติ ควรตักปลาแยกออกจากบ่อหรือกระชังไปก่อน ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังปลาตัวอื่นๆอย่างรวดเร็ว
3.ให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังใช้ยาฆ่าเชื้อผสมกับอาหารปลาในปริมาณตามฉลากข้างขวดป้องกันการเกิดโรคนั้นเอง

แต่วันนี้ คุณบุญล้อม เต้าแก้ว มีวิธีการโดยใช้ด่างทับทิมปรับสภาพน้ำและป้องกันเชื้อโรคในน้ำ โดยวิธีนี้คุณบุญล้อมได้สอบถามผู้รู้จากการเลี้ยงปลาในกระชังมาถ่ายทอดต่อไป ดังนี้

การใช้ด่างทับทิมปรับสภาพน้ำและป้องกันเชื้อโรคในน้ำ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1.ด่างทับทิม จำนวน 500 กรัม
2.เศษผ้าหนาๆ จำนวน 4 ผืน/กระชัง
3.ก้อนหิน ขนาดพอประมาณ ใช้ในการถ่วงน้ำ
4.เชือก

วิธีการทำ/การนำไปใช้ / ประโยชน์
ให้นำเอาด่างทับทิม จำนวน 1 ช้อนชา ห่อด้วยผ้าที่เตรียมไว้ มัดด้วยเชือกให้แน่น จากนั้น นำเอาหินมาผูกถ่วงไว้เพื่อใช้ในการถ่วงถุงด่างทับทิมในน้ำ จากนั้นทำถุงด่างทับทิม จำนวน 4 ถุง/ 1 กระชัง เมื่อได้จำนวนที่ต้องการแล้ว ให้นำถุงนั้นไปผูกไว้ที่มุมของกระชังปลา ให้ถุงด่างทับทิมจมลงไปประมาณ 30 เซนติเมตร โดยต้องทำการเปลี่ยนถุงด่างทับทิมทุกๆ 7-10 วัน จะช่วยในการป้องกันเชื้อโรคในน้ำที่พัดมา หรือในบ่อที่มีอยู่ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนั้นเอง


เรียบเรียงโดย : เพิก กองศรี เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: บุญล้อม เต้าแก้ว. สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×